p50 (při teplotě pac.)

p50(T)B_p50(T)

p50(T) (B; parc. tlak [kPa] vzorec 1)


p50(T) (B; parc. tlak [kPa] vzorec 1)

Systém: B
Komponenta: p50(T)
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 08940
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,001 - 1 - 5 - 100
MTV: X
Třída hlavní: Výpočty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
B
Vzorec 1
Parciální tlak