Oxid uhličitý (volný, parc. tlak, při teplotě pac.)

pCO2(T)P_pCO2(T)

pCO2(T) (P; parc. tlak [kPa] vzorec 1)

P(A)_pCO2(T)

pCO2(T) (P(a); parc. tlak [kPa] vzorec 1)

P(C)_pCO2(T)

pCO2(T) (P(kap.); parc. tlak [kPa] vzorec 1)

P(V)_pCO2(T)

pCO2(T) (P(v); parc. tlak [kPa] vzorec 1)

P(V;CNT)_pCO2(T)

pCO2(T) (P(v;cent.); parc. tlak [kPa] vzorec 1)

P(V;MXD)_pCO2(T)

pCO2(T) (P(v;smíš.); parc. tlak [kPa] vzorec 1)


pCO2(T) (P; parc. tlak [kPa] vzorec 1)

Systém: P
Komponenta: pCO2(T)
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 09580
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1,0 - 3,0 - 7,0 - 15,0
MTV: X
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P_pCO2(T)
P
Vzorec 1
Parciální tlakpCO2(T) (P(a); parc. tlak [kPa] vzorec 1)

Systém: P(a)
Komponenta: pCO2(T)
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 09581
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1,0 - 3,0 - 7,0 - 15,0
MTV: X
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev arteriální
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(a)
Vzorec 1
Parciální tlakpCO2(T) (P(kap.); parc. tlak [kPa] vzorec 1)

Systém: P(kap.)
Komponenta: pCO2(T)
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 09582
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1,0 - 3,0 - 7,0 - 15,0
MTV: X
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev kapilární
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(kap.)
Vzorec 1
Parciální tlakpCO2(T) (P(v); parc. tlak [kPa] vzorec 1)

Systém: P(v)
Komponenta: pCO2(T)
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 09583
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1,0 - 3,0 - 7,0 - 15,0
MTV: X
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev venózní
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(v)
Vzorec 1
Parciální tlakpCO2(T) (P(v;cent.); parc. tlak [kPa] vzorec 1)

Systém: P(v;centrální)
Komponenta: pCO2(T)
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 09584
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1,0 - 3,0 - 7,0 - 15,0
MTV: X
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev venózní (centrální)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(v;centrální)
Vzorec 1
Parciální tlakpCO2(T) (P(v;smíš.); parc. tlak [kPa] vzorec 1)

Systém: P(v;smíšená)
Komponenta: pCO2(T)
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 09585
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1,0 - 3,0 - 7,0 - 15,0
MTV: X
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev venózní (smíšená)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(v;smíšená)
Vzorec 1
Parciální tlak