Trombocyty (PDW)

Trombocyty (PDW)PLT(B)_Trombocyty (PDW)

Trombocyty (PDW) (Trombocyty (krev); relat. směr. odch. výb. [1] *)
Trombocyty (PDW) (Trombocyty (krev); relat. směr. odch. výb. [1] výpočet) Neaktuální
Trombocyty (PDW) (Trombocyty (krev); relat. směr. odch. výb. [1] počítání částic (imp.))


Trombocyty (PDW) (Trombocyty (krev); relat. směr. odch. výb. [1] *)

Systém: Trombocyty (krev)
Komponenta: Trombocyty (PDW)
Druh veličiny: Relativní směrodat. odch. výběr.
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 04745
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,02 - 0,05 - 0,5 - 1
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:
Hodnota odvozena podle určitého vyhodnocovacího algoritmu - aritmetická distribuce šíře PLT vyměřená na úrovni 20% relativní výšky histogramu PLT. Udává se jako relativní směrodatná odchylka výběru. (např. analyzátory Sysmex, Abbott, BeckmanCoulter aj.)

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 hText abstraktu ke komponentě
Objemová variabilita trombocytů (PDW) neboli šíře distribuce destiček reprezentuje šíři histogramu krevních destiček podle jejich objemu. Fyziologické meze jsou 0,12-0,18. PDW nás informuje o anizocytóze trombocytů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 0,02 0,05 0,09 0,12 0,18 0,22 0,50 0,90 1

Viz též:
Trombocyty (PDW)
Trombocyty (krev)
*
Relativní směrodat. odch. výběr.Trombocyty (PDW) (Trombocyty (krev); relat. směr. odch. výb. [1] výpočet) Neaktuální

Systém: Trombocyty (krev)
Komponenta: Trombocyty (PDW)
Druh veličiny: Relativní směrodat. odch. výběr.
Jednotka: 1
Procedura: Výpočet
Klíč: 13826
Gesce: hematologie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,02 - 0,05 - 0,5 - 1
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 hText abstraktu ke komponentě
Objemová variabilita trombocytů (PDW) neboli šíře distribuce destiček reprezentuje šíři histogramu krevních destiček podle jejich objemu. Fyziologické meze jsou 0,12-0,18. PDW nás informuje o anizocytóze trombocytů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 0,02 0,05 0,09 0,12 0,18 0,22 0,50 0,90 1

Viz též:
Trombocyty (PDW)
Trombocyty (krev)
Výpočet
Relativní směrodat. odch. výběr.Trombocyty (PDW) (Trombocyty (krev); relat. směr. odch. výb. [1] počítání částic (imp.))

Systém: Trombocyty (krev)
Komponenta: Trombocyty (PDW)
Druh veličiny: Relativní směrodat. odch. výběr.
Jednotka: 1
Procedura: Počítání částic (impedance)
Klíč: 04746
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,02 - 0,05 - 0,5 - 1
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:
Hodnota odvozena podle určitého vyhodnocovacího algoritmu - aritmetická distribuce šíře PLT vyměřená na úrovni 20% relativní výšky histogramu PLT. Udává se jako relativní směrodatná odchylka výběru. (např. analyzátory Sysmex, Abbott, BeckmanCoulter aj.)

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 hText abstraktu ke komponentě
Objemová variabilita trombocytů (PDW) neboli šíře distribuce destiček reprezentuje šíři histogramu krevních destiček podle jejich objemu. Fyziologické meze jsou 0,12-0,18. PDW nás informuje o anizocytóze trombocytů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 0,02 0,05 0,09 0,12 0,18 0,22 0,50 0,90 1

Viz též:
Trombocyty (PDW)
Trombocyty (krev)
Počítání částic (impedance)
Relativní směrodat. odch. výběr.