Pregnenolon

PregnenolonS_Pregnenolon

Pregnenolon (S; látková konc. [nmol/l] *)
Pregnenolon (S; látková konc. [nmol/l] RIA)

P_Pregnenolon

Pregnenolon (P; látková konc. [nmol/l] *)
Pregnenolon (P; látková konc. [nmol/l] RIA)


Pregnenolon (S; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Pregnenolon
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 08210
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 5 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentracePregnenolon (S; látková konc. [nmol/l] RIA)

Systém: S
Komponenta: Pregnenolon
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: RIA
Klíč: 08067
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 5 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
RIA
Látková koncentracePregnenolon (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Pregnenolon
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 08208
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 5 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentracePregnenolon (P; látková konc. [nmol/l] RIA)

Systém: P
Komponenta: Pregnenolon
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: RIA
Klíč: 08209
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 5 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
RIA
Látková koncentrace