Protein semikvantitativně

Protein semikvantitativněU_Protein semikvantitativně

Protein semikvantitativně (U; arb. konc. [arb.j.] *)
Protein semikvantitativně (U; arb. konc. [arb.j.] test. proužek)

CSF_Protein semikvantitativně

Protein semikvantitativně (Csf.; arb. konc. [arb.j.] Pandyho zkouška)


Protein semikvantitativně (U; arb. konc. [arb.j.] *)

Systém: U
Komponenta: Protein semikvantitativně
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 03413
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, KVAL, UA
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Polystyrén bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se v rámci základního chemického vyšetření moče.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U_Protein semikvantitativně
U
*
Arbitrární koncentraceProtein semikvantitativně (U; arb. konc. [arb.j.] test. proužek)

Systém: U
Komponenta: Protein semikvantitativně
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: Testační proužek
Klíč: 03414
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, KVAL, UA
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Polystyrén bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se v rámci základního chemického vyšetření moče.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U_Protein semikvantitativně
U
Arbitrární koncentraceProtein semikvantitativně (Csf.; arb. konc. [arb.j.] Pandyho zkouška)

Systém: Likvor
Komponenta: Protein semikvantitativně
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: Pandyho zkouška
Klíč: 03948
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, KVAL, CSF
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do: Polystyrén bez úpravyText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Likvor
Arbitrární koncentrace