Prostatický specifický antigen (podíl volné frakce)

PSA - podíl volné frakcePSA(P)_PSA - podíl volné frakce

PSA - podíl volné frakce (PSA(P); hmot. podíl [1] vzorec 1)

PSA(S)_PSA - podíl volné frakce

PSA - podíl volné frakce (PSA(S); hmot. podíl [1] vzorec 1)


PSA - podíl volné frakce (PSA(P); hmot. podíl [1] vzorec 1)

Systém: PSA(P)
Komponenta: PSA - podíl volné frakce
Druh veličiny: Hmotnostní podíl
Jednotka: 1
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 05116
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,10 - 0,40 - 1
MTV: X, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Výpočet na základě výsledků vyšetření volného a celkového PSA.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,2 1

Viz též:
PSA(P)
Vzorec 1
Hmotnostní podílPSA - podíl volné frakce (PSA(S); hmot. podíl [1] vzorec 1)

Systém: PSA(S)
Komponenta: PSA - podíl volné frakce
Druh veličiny: Hmotnostní podíl
Jednotka: 1
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 05117
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,10 - 0,40 - 1
MTV: X, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Výpočet na základě výsledků vyšetření volného a celkového PSA.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,2 1

Viz též:
PSA(S)
Vzorec 1
Hmotnostní podíl