Renin

ReninS_Renin

Renin (S; hmot. konc. [µg/l] *)
Renin (S; hmot. konc. [µg/l] RIA)

P_Renin

Renin (P; hmot. konc. [µg/l] *)
Renin (P; hmot. konc. [µg/l] RIA)


Renin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Renin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 02787
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,3 - 0,5 - 40 - 60
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceRenin (S; hmot. konc. [µg/l] RIA)

Systém: S
Komponenta: Renin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: RIA
Klíč: 02788
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,3 - 0,5 - 40 - 60
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
RIA
Hmotnostní koncentraceRenin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Renin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 02785
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,3 - 0,5 - 40 - 60
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentraceRenin (P; hmot. konc. [µg/l] RIA)

Systém: P
Komponenta: Renin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: RIA
Klíč: 02786
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,3 - 0,5 - 40 - 60
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
RIA
Hmotnostní koncentrace