Thalium

TlS_Tl

Tl (S; látková konc. [µmol/l] *)
Tl (S; látková konc. [µmol/l] AAS)

U_Tl

Tl (U; látková konc. [µmol/l] *)
Tl (U; látková konc. [µmol/l] AAS)

DU_Tl

Tl (dU; látkový tok [µmol/d] *)
Tl (dU; látkový tok [µmol/d] AAS)


Tl (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Tl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 09059
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,001 - 100 - 300
MTV: X, SP
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceTl (S; látková konc. [µmol/l] AAS)

Systém: S
Komponenta: Tl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: AAS
Klíč: 09060
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,001 - 100 - 300
MTV: X, SP
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
AAS
Látková koncentraceTl (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Tl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 09061
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,001 - 100 - 300
MTV: X, UA
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
*
Látková koncentraceTl (U; látková konc. [µmol/l] AAS)

Systém: U
Komponenta: Tl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: AAS
Klíč: 09062
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,001 - 100 - 300
MTV: X, UA
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
AAS
Látková koncentraceTl (dU; látkový tok [µmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Tl
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: *
Klíč: 09057
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,001 - 100 - 300
MTV: X, UA
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
dU
*
Látkový tokTl (dU; látkový tok [µmol/d] AAS)

Systém: dU
Komponenta: Tl
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: AAS
Klíč: 09058
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,001 - 100 - 300
MTV: X, UA
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
dU
AAS
Látkový tok