Xalerto - antiXa aktivita

Xalerto - antiXa aktivitaP_Xalerto - antiXa aktivita

Xalerto - antiXa aktivita (P; hmot. konc. [µg/l] *)
Xalerto - antiXa aktivita (P; hmot. konc. [µg/l] abs. spektrofot. kin.)


Xalerto - antiXa aktivita (P; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Xalerto - antiXa aktivita
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 17440
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace 15 - 20 minut 2 500 - 3000 g v centrifuze při 15 °C (někde uváděno i níže) získáme plazmu chudou na destičky - postup je nutné upravit dle doproučení výrobce setu.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentraceXalerto - antiXa aktivita (P; hmot. konc. [µg/l] abs. spektrofot. kin.)

Systém: P
Komponenta: Xalerto - antiXa aktivita
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: Absorpční spektrofotom. kinet.
Klíč: 17441
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace 15 - 20 minut 2 500 - 3000 g v centrifuze při 15 °C (někde uváděno i níže) získáme plazmu chudou na destičky - postup je nutné upravit dle doproučení výrobce setu.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Absorpční spektrofotom. kinet.
Hmotnostní koncentrace