Pleurální tekutina

Agens
Albumin
Alfa-1-globulin absolutně
Alfa-1-globulin semikvantitativně
Alfa-2-globulin absolutně
Alfa-2-globulin semikvantitativně
AMS
Amylasa -> AMS
Amyláza -> AMS
Beta-1-globulin
Beta-1-globulin semikvant.
Beta-2-globulin
Beta-2-globulin semikvant.
Beta-globulin
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
CEA
CK19 -> CYFRA 21-1
Cyfra -> CYFRA 21-1
CYFRA 21-1
Elastáza
Gama-globulin
Gama-globulin semikv.
Glukóza
Karbohydrátový antigen 125 -> CA 125
Karbohydrátový antigen 15-3 -> CA 15-3
Karbohydrátový antigen 19-9 -> CA 19-9
Laktát
Laktátdehydrogenasa -> LD
LD
pH
PMN elastáza -> Elastáza
Popis změn elektroforeogramu
Poznámky-jiné
Stav materiálu
Typ odběru