Laktátdehydrogenáza

LDS_LD

LD (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
LD (S; konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)
LD (S; konc. katal. akt. [µkat/l] spektrofotom. reflexní)

P_LD

LD (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
LD (P; konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)

CSF_LD

LD (Csf.; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
LD (Csf.; konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)

PLF_LD

LD (Pleurální tekutina; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
LD (Pleurální tekutina; konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)

PRF_LD

LD (Periton. tekutina; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
LD (Periton. tekutina; konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)

UNSF_LD

LD (Nesp. tekutina; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
LD (Nesp. tekutina; konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)

UNSFDR_LD

LD (Nesp.tekut.(Drén); konc. katal. akt. [µkat/l] *)
LD (Nesp.tekut.(Drén); konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)

UNSFP_LD

LD (Nesp.tekut.(Punkce); konc. katal. akt. [µkat/l] *)
LD (Nesp.tekut.(Punkce); konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)

UNSFS_LD

LD (Nesp. tekut.(Sonda); konc. katal. akt. [µkat/l] *)
LD (Nesp. tekut.(Sonda); konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)


LD (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: S
Komponenta: LD
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 02289
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,50 - 30 - 300
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast se separačním gelem
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze, významně ovlivňuje výsledky.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 7 d
4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Při -80 °C lze skladovat po dobu 6 měsíců.Text abstraktu ke komponentě
LD (laktátdehydrogenáza) je buněčný enzym, vyskytující se v cytoplazmě všech buněk. Katalyzuje reverzibilní oxidaci L‑laktátu na pyruvát, jako koenzym využívá NAD+. Podílí se na přeměně pyruvátu na laktát v posledním kroku anaerobní glykolýzy. Vyskytuje se jako tetramer, tvořený jedním nebo dvěma různými typy podjednotek. Různá kombinace podjednotek H a M má za následek existenci pěti izoenzymů. Jednotlivé tkáně se liší jejich poměrným zastoupením. Stanovení aktivity se využívá hlavně k posouzení onemocnění myokardu, jater a hemolytických anemií.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 0 <24,2 28,0 40,0 60,0 µkat/l
1M 11D 6M 0 <13,0 18,0 35,0 55,0 µkat/l
6M 1R 0 <11,2 15,0 30,0 50,0 µkat/l
1R 15R 0 <9,25 12,0 20,0 50,0 µkat/l
15R 99R+ 0 <7,68 12,0 20,0 50,0 µkat/l

Viz též:
S_LD
LD
S
*
Koncentrace katalytické aktivity
LDLD (S; konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: S
Komponenta: LD
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 02290
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,50 - 30 - 300
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast se separačním gelem
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze, významně ovlivňuje výsledky.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 7 d
4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Při -80 °C lze skladovat po dobu 6 měsíců.Text abstraktu ke komponentě
LD (laktátdehydrogenáza) je buněčný enzym, vyskytující se v cytoplazmě všech buněk. Katalyzuje reverzibilní oxidaci L‑laktátu na pyruvát, jako koenzym využívá NAD+. Podílí se na přeměně pyruvátu na laktát v posledním kroku anaerobní glykolýzy. Vyskytuje se jako tetramer, tvořený jedním nebo dvěma různými typy podjednotek. Různá kombinace podjednotek H a M má za následek existenci pěti izoenzymů. Jednotlivé tkáně se liší jejich poměrným zastoupením. Stanovení aktivity se využívá hlavně k posouzení onemocnění myokardu, jater a hemolytických anemií.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 0 <24,2 28,0 40,0 60,0 µkat/l
1M 11D 6M 0 <13,0 18,0 35,0 55,0 µkat/l
6M 1R 0 <11,2 15,0 30,0 50,0 µkat/l
1R 15R 0 <9,25 12,0 20,0 50,0 µkat/l
15R 99R+ 0 <7,68 12,0 20,0 50,0 µkat/l

Viz též:
S_LD
LD
S
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivity
LDLD (S; konc. katal. akt. [µkat/l] spektrofotom. reflexní)

Systém: S
Komponenta: LD
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Spektrofotometrie reflexní
Klíč: 03937
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,50 - 30 - 300
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast se separačním gelem
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze, významně ovlivňuje výsledky.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 7 d
4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Při -80 °C lze skladovat po dobu 6 měsíců.Text abstraktu ke komponentě
LD (laktátdehydrogenáza) je buněčný enzym, vyskytující se v cytoplazmě všech buněk. Katalyzuje reverzibilní oxidaci L‑laktátu na pyruvát, jako koenzym využívá NAD+. Podílí se na přeměně pyruvátu na laktát v posledním kroku anaerobní glykolýzy. Vyskytuje se jako tetramer, tvořený jedním nebo dvěma různými typy podjednotek. Různá kombinace podjednotek H a M má za následek existenci pěti izoenzymů. Jednotlivé tkáně se liší jejich poměrným zastoupením. Stanovení aktivity se využívá hlavně k posouzení onemocnění myokardu, jater a hemolytických anemií.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 0 <24,2 28,0 40,0 60,0 µkat/l
1M 11D 6M 0 <13,0 18,0 35,0 55,0 µkat/l
6M 1R 0 <11,2 15,0 30,0 50,0 µkat/l
1R 15R 0 <9,25 12,0 20,0 50,0 µkat/l
15R 99R+ 0 <7,68 12,0 20,0 50,0 µkat/l

Viz též:
S_LD
LD
S
Spektrofotometrie reflexní
Koncentrace katalytické aktivity
LDLD (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: P
Komponenta: LD
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 02285
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,50 - 30 - 300
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Plazma není vhodný materiál pro stanovení LD.Text abstraktu ke komponentě
LD (laktátdehydrogenáza) je buněčný enzym, vyskytující se v cytoplazmě všech buněk. Katalyzuje reverzibilní oxidaci L‑laktátu na pyruvát, jako koenzym využívá NAD+. Podílí se na přeměně pyruvátu na laktát v posledním kroku anaerobní glykolýzy. Vyskytuje se jako tetramer, tvořený jedním nebo dvěma různými typy podjednotek. Různá kombinace podjednotek H a M má za následek existenci pěti izoenzymů. Jednotlivé tkáně se liší jejich poměrným zastoupením. Stanovení aktivity se využívá hlavně k posouzení onemocnění myokardu, jater a hemolytických anemií.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 0 <24,2 28,0 40,0 60,0 µkat/l
1M 11D 6M 0 <13,0 18,0 35,0 55,0 µkat/l
6M 1R 0 <11,2 15,0 30,0 50,0 µkat/l
1R 15R 0 <9,25 12,0 20,0 50,0 µkat/l
15R 99R+ 0 <7,68 12,0 20,0 50,0 µkat/l

Viz též:
P_LD
LD
P
*
Koncentrace katalytické aktivity
LDLD (P; konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: P
Komponenta: LD
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 02286
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,50 - 30 - 300
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Plazma není vhodný materiál pro stanovení LD.Text abstraktu ke komponentě
LD (laktátdehydrogenáza) je buněčný enzym, vyskytující se v cytoplazmě všech buněk. Katalyzuje reverzibilní oxidaci L‑laktátu na pyruvát, jako koenzym využívá NAD+. Podílí se na přeměně pyruvátu na laktát v posledním kroku anaerobní glykolýzy. Vyskytuje se jako tetramer, tvořený jedním nebo dvěma různými typy podjednotek. Různá kombinace podjednotek H a M má za následek existenci pěti izoenzymů. Jednotlivé tkáně se liší jejich poměrným zastoupením. Stanovení aktivity se využívá hlavně k posouzení onemocnění myokardu, jater a hemolytických anemií.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 0 <24,2 28,0 40,0 60,0 µkat/l
1M 11D 6M 0 <13,0 18,0 35,0 55,0 µkat/l
6M 1R 0 <11,2 15,0 30,0 50,0 µkat/l
1R 15R 0 <9,25 12,0 20,0 50,0 µkat/l
15R 99R+ 0 <7,68 12,0 20,0 50,0 µkat/l

Viz též:
P_LD
LD
P
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivity
LDLD (Csf.; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: LD
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 05023
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,50 - 30 - 300
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
LD (laktátdehydrogenáza) je buněčný enzym, vyskytující se v cytoplazmě všech buněk. Katalyzuje reverzibilní oxidaci L‑laktátu na pyruvát, jako koenzym využívá NAD+. Podílí se na přeměně pyruvátu na laktát v posledním kroku anaerobní glykolýzy. Vyskytuje se jako tetramer, tvořený jedním nebo dvěma různými typy podjednotek. Různá kombinace podjednotek H a M má za následek existenci pěti izoenzymů. Jednotlivé tkáně se liší jejich poměrným zastoupením. Stanovení aktivity se využívá hlavně k posouzení onemocnění myokardu, jater a hemolytických anemií.

Referenční meze

Viz též:
LD
Likvor
*
Koncentrace katalytické aktivityLD (Csf.; konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: Likvor
Komponenta: LD
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 05024
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,50 - 30 - 300
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
LD (laktátdehydrogenáza) je buněčný enzym, vyskytující se v cytoplazmě všech buněk. Katalyzuje reverzibilní oxidaci L‑laktátu na pyruvát, jako koenzym využívá NAD+. Podílí se na přeměně pyruvátu na laktát v posledním kroku anaerobní glykolýzy. Vyskytuje se jako tetramer, tvořený jedním nebo dvěma různými typy podjednotek. Různá kombinace podjednotek H a M má za následek existenci pěti izoenzymů. Jednotlivé tkáně se liší jejich poměrným zastoupením. Stanovení aktivity se využívá hlavně k posouzení onemocnění myokardu, jater a hemolytických anemií.

Referenční meze

Viz též:
LD
Likvor
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivityLD (Pleurální tekutina; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: Pleurální tekutina
Komponenta: LD
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 02287
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 150 - 1000
MTV: X
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Pleurální tekutina
Odběr do: Polystyrén bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Pro posouzení je nutné současně odebrat krev na stanovení LD v séru.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.Text abstraktu ke komponentě
LD (laktátdehydrogenáza) je buněčný enzym, vyskytující se v cytoplazmě všech buněk. Katalyzuje reverzibilní oxidaci L‑laktátu na pyruvát, jako koenzym využívá NAD+. Podílí se na přeměně pyruvátu na laktát v posledním kroku anaerobní glykolýzy. Vyskytuje se jako tetramer, tvořený jedním nebo dvěma různými typy podjednotek. Různá kombinace podjednotek H a M má za následek existenci pěti izoenzymů. Jednotlivé tkáně se liší jejich poměrným zastoupením. Stanovení aktivity se využívá hlavně k posouzení onemocnění myokardu, jater a hemolytických anemií.

Referenční meze

Viz též:
LD
Pleurální tekutina
*
Koncentrace katalytické aktivityLD (Pleurální tekutina; konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: Pleurální tekutina
Komponenta: LD
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 02288
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 150 - 1000
MTV: X
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Pleurální tekutina
Odběr do: Polystyrén bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Pro posouzení je nutné současně odebrat krev na stanovení LD v séru.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.Text abstraktu ke komponentě
LD (laktátdehydrogenáza) je buněčný enzym, vyskytující se v cytoplazmě všech buněk. Katalyzuje reverzibilní oxidaci L‑laktátu na pyruvát, jako koenzym využívá NAD+. Podílí se na přeměně pyruvátu na laktát v posledním kroku anaerobní glykolýzy. Vyskytuje se jako tetramer, tvořený jedním nebo dvěma různými typy podjednotek. Různá kombinace podjednotek H a M má za následek existenci pěti izoenzymů. Jednotlivé tkáně se liší jejich poměrným zastoupením. Stanovení aktivity se využívá hlavně k posouzení onemocnění myokardu, jater a hemolytických anemií.

Referenční meze

Viz též:
LD
Pleurální tekutina
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivityLD (Periton. tekutina; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: Peritoneální tekutina
Komponenta: LD
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 08166
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 150 - 1000
MTV: X
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Peritoneální tekutina
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
LD (laktátdehydrogenáza) je buněčný enzym, vyskytující se v cytoplazmě všech buněk. Katalyzuje reverzibilní oxidaci L‑laktátu na pyruvát, jako koenzym využívá NAD+. Podílí se na přeměně pyruvátu na laktát v posledním kroku anaerobní glykolýzy. Vyskytuje se jako tetramer, tvořený jedním nebo dvěma různými typy podjednotek. Různá kombinace podjednotek H a M má za následek existenci pěti izoenzymů. Jednotlivé tkáně se liší jejich poměrným zastoupením. Stanovení aktivity se využívá hlavně k posouzení onemocnění myokardu, jater a hemolytických anemií.

Referenční meze

Viz též:
LD
Peritoneální tekutina
*
Koncentrace katalytické aktivityLD (Periton. tekutina; konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: Peritoneální tekutina
Komponenta: LD
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 08167
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 150 - 1000
MTV: X
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Peritoneální tekutina
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
LD (laktátdehydrogenáza) je buněčný enzym, vyskytující se v cytoplazmě všech buněk. Katalyzuje reverzibilní oxidaci L‑laktátu na pyruvát, jako koenzym využívá NAD+. Podílí se na přeměně pyruvátu na laktát v posledním kroku anaerobní glykolýzy. Vyskytuje se jako tetramer, tvořený jedním nebo dvěma různými typy podjednotek. Různá kombinace podjednotek H a M má za následek existenci pěti izoenzymů. Jednotlivé tkáně se liší jejich poměrným zastoupením. Stanovení aktivity se využívá hlavně k posouzení onemocnění myokardu, jater a hemolytických anemií.

Referenční meze

Viz též:
LD
Peritoneální tekutina
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivityLD (Nesp. tekutina; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: LD
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 05263
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,50 - 30 - 300
MTV: X
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
LD (laktátdehydrogenáza) je buněčný enzym, vyskytující se v cytoplazmě všech buněk. Katalyzuje reverzibilní oxidaci L‑laktátu na pyruvát, jako koenzym využívá NAD+. Podílí se na přeměně pyruvátu na laktát v posledním kroku anaerobní glykolýzy. Vyskytuje se jako tetramer, tvořený jedním nebo dvěma různými typy podjednotek. Různá kombinace podjednotek H a M má za následek existenci pěti izoenzymů. Jednotlivé tkáně se liší jejich poměrným zastoupením. Stanovení aktivity se využívá hlavně k posouzení onemocnění myokardu, jater a hemolytických anemií.

Referenční meze

Viz též:
LD
Nespecifikovaná tekutina
*
Koncentrace katalytické aktivityLD (Nesp. tekutina; konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: LD
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 05264
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,50 - 30 - 300
MTV: X
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
LD (laktátdehydrogenáza) je buněčný enzym, vyskytující se v cytoplazmě všech buněk. Katalyzuje reverzibilní oxidaci L‑laktátu na pyruvát, jako koenzym využívá NAD+. Podílí se na přeměně pyruvátu na laktát v posledním kroku anaerobní glykolýzy. Vyskytuje se jako tetramer, tvořený jedním nebo dvěma různými typy podjednotek. Různá kombinace podjednotek H a M má za následek existenci pěti izoenzymů. Jednotlivé tkáně se liší jejich poměrným zastoupením. Stanovení aktivity se využívá hlavně k posouzení onemocnění myokardu, jater a hemolytických anemií.

Referenční meze

Viz též:
LD
Nespecifikovaná tekutina
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivityLD (Nesp.tekut.(Drén); konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Drén)
Komponenta: LD
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 14854
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,50 - 30 - 300
MTV: X
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
LD (laktátdehydrogenáza) je buněčný enzym, vyskytující se v cytoplazmě všech buněk. Katalyzuje reverzibilní oxidaci L‑laktátu na pyruvát, jako koenzym využívá NAD+. Podílí se na přeměně pyruvátu na laktát v posledním kroku anaerobní glykolýzy. Vyskytuje se jako tetramer, tvořený jedním nebo dvěma různými typy podjednotek. Různá kombinace podjednotek H a M má za následek existenci pěti izoenzymů. Jednotlivé tkáně se liší jejich poměrným zastoupením. Stanovení aktivity se využívá hlavně k posouzení onemocnění myokardu, jater a hemolytických anemií.

Referenční meze

Viz též:
LD
Nespecif. tekutina(Drén)
*
Koncentrace katalytické aktivityLD (Nesp.tekut.(Drén); konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: Nespecif. tekutina(Drén)
Komponenta: LD
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 14855
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,50 - 30 - 300
MTV: X
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
LD (laktátdehydrogenáza) je buněčný enzym, vyskytující se v cytoplazmě všech buněk. Katalyzuje reverzibilní oxidaci L‑laktátu na pyruvát, jako koenzym využívá NAD+. Podílí se na přeměně pyruvátu na laktát v posledním kroku anaerobní glykolýzy. Vyskytuje se jako tetramer, tvořený jedním nebo dvěma různými typy podjednotek. Různá kombinace podjednotek H a M má za následek existenci pěti izoenzymů. Jednotlivé tkáně se liší jejich poměrným zastoupením. Stanovení aktivity se využívá hlavně k posouzení onemocnění myokardu, jater a hemolytických anemií.

Referenční meze

Viz též:
LD
Nespecif. tekutina(Drén)
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivityLD (Nesp.tekut.(Punkce); konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: LD
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 05025
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,50 - 30 - 300
MTV: X
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Vadí příměs krve. Pro posouzení aktivity je nutné současně odebrat krev na stanovení LD v séru. Aktivity vyšší než v séru se vyskytují u nádorových tekutin (výpotků).Text abstraktu ke komponentě
LD (laktátdehydrogenáza) je buněčný enzym, vyskytující se v cytoplazmě všech buněk. Katalyzuje reverzibilní oxidaci L‑laktátu na pyruvát, jako koenzym využívá NAD+. Podílí se na přeměně pyruvátu na laktát v posledním kroku anaerobní glykolýzy. Vyskytuje se jako tetramer, tvořený jedním nebo dvěma různými typy podjednotek. Různá kombinace podjednotek H a M má za následek existenci pěti izoenzymů. Jednotlivé tkáně se liší jejich poměrným zastoupením. Stanovení aktivity se využívá hlavně k posouzení onemocnění myokardu, jater a hemolytických anemií.

Referenční meze

Viz též:
LD
Nespecif. tekutina(Punkce)
*
Koncentrace katalytické aktivityLD (Nesp.tekut.(Punkce); konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: LD
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 05026
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,50 - 30 - 300
MTV: X
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Vadí příměs krve. Pro posouzení aktivity je nutné současně odebrat krev na stanovení LD v séru. Aktivity vyšší než v séru se vyskytují u nádorových tekutin (výpotků).Text abstraktu ke komponentě
LD (laktátdehydrogenáza) je buněčný enzym, vyskytující se v cytoplazmě všech buněk. Katalyzuje reverzibilní oxidaci L‑laktátu na pyruvát, jako koenzym využívá NAD+. Podílí se na přeměně pyruvátu na laktát v posledním kroku anaerobní glykolýzy. Vyskytuje se jako tetramer, tvořený jedním nebo dvěma různými typy podjednotek. Různá kombinace podjednotek H a M má za následek existenci pěti izoenzymů. Jednotlivé tkáně se liší jejich poměrným zastoupením. Stanovení aktivity se využívá hlavně k posouzení onemocnění myokardu, jater a hemolytických anemií.

Referenční meze

Viz též:
LD
Nespecif. tekutina(Punkce)
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivityLD (Nesp. tekut.(Sonda); konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Sonda)
Komponenta: LD
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 14061
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 150 - 1000
MTV: X
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná sondou
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
LD (laktátdehydrogenáza) je buněčný enzym, vyskytující se v cytoplazmě všech buněk. Katalyzuje reverzibilní oxidaci L‑laktátu na pyruvát, jako koenzym využívá NAD+. Podílí se na přeměně pyruvátu na laktát v posledním kroku anaerobní glykolýzy. Vyskytuje se jako tetramer, tvořený jedním nebo dvěma různými typy podjednotek. Různá kombinace podjednotek H a M má za následek existenci pěti izoenzymů. Jednotlivé tkáně se liší jejich poměrným zastoupením. Stanovení aktivity se využívá hlavně k posouzení onemocnění myokardu, jater a hemolytických anemií.

Referenční meze

Viz též:
LD
Nespecif. tekutina(Sonda)
*
Koncentrace katalytické aktivityLD (Nesp. tekut.(Sonda); konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: Nespecif. tekutina(Sonda)
Komponenta: LD
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 14062
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 150 - 1000
MTV: X
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná sondou
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
LD (laktátdehydrogenáza) je buněčný enzym, vyskytující se v cytoplazmě všech buněk. Katalyzuje reverzibilní oxidaci L‑laktátu na pyruvát, jako koenzym využívá NAD+. Podílí se na přeměně pyruvátu na laktát v posledním kroku anaerobní glykolýzy. Vyskytuje se jako tetramer, tvořený jedním nebo dvěma různými typy podjednotek. Různá kombinace podjednotek H a M má za následek existenci pěti izoenzymů. Jednotlivé tkáně se liší jejich poměrným zastoupením. Stanovení aktivity se využívá hlavně k posouzení onemocnění myokardu, jater a hemolytických anemií.

Referenční meze

Viz též:
LD
Nespecif. tekutina(Sonda)
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivity