Vodíkový ion, aktivita, pH metodou při 37 °C

pHP_pH

pH (P; pH [-] *)
pH (P; pH [-] skleněná elektroda)

B_pH

pH (B; pH [-] *)
pH (B; pH [-] skleněná elektroda)

P(A)_pH

pH (P(a); pH [-] *)
pH (P(a); pH [-] skleněná elektroda)

P(A;UMB)_pH

pH (P(a;pupečník); pH [-] *)
pH (P(a;pupečník); pH [-] skleněná elektroda)

P(C)_pH

pH (P(kap.); pH [-] *)
pH (P(kap.); pH [-] skleněná elektroda)

P(C;EAL)_pH

pH (P(kap.;ucho); pH [-] *)
pH (P(kap.;ucho); pH [-] skleněná elektroda)

P(C;FNG)_pH

pH (P(kap.;prst); pH [-] *)
pH (P(kap.;prst); pH [-] skleněná elektroda)

P(UMB)_pH

pH (P(pupečník); pH [-] *)
pH (P(pupečník); pH [-] skleněná elektroda)

P(V)_pH

pH (P(v); pH [-] *)
pH (P(v); pH [-] skleněná elektroda)

P(V;CNT)_pH

pH (P(v;cent.); pH [-] *)
pH (P(v;cent.); pH [-] skleněná elektroda)

P(V;MXD)_pH

pH (P(v;smíš.); pH [-] *)
pH (P(v;smíš.); pH [-] skleněná elektroda)

P(V;UMB)_pH

pH (P(v;pupečník); pH [-] *)
pH (P(v;pupečník); pH [-] skleněná elektroda)

U_pH

pH (U; pH [-] *)
pH (U; pH [-] skleněná elektroda)

CSF_pH

pH (Csf.; pH [-] *)
pH (Csf.; pH [-] skleněná elektroda)

F_pH

pH (Stolice; pH [-] *)
pH (Stolice; pH [-] test. proužek)

PLF_pH

pH (Pleurální tekutina; pH [-] *)
pH (Pleurální tekutina; pH [-] skleněná elektroda)

PRF_pH

pH (Periton. tekutina; pH [-] *)
pH (Periton. tekutina; pH [-] skleněná elektroda)


pH (P; pH [-] *)

Systém: P
Komponenta: pH
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 02658
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 6,50 - 7,150 - 7,550 - 8,100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát lithný
Pokyny k odběru vzorku:
Obvykle odběr kapilární krve po hyperemizaci kůže (prst, ušní lalůček, patička u malých dětí), pro samostatné stanovení pH a krevních plynů lze použít heparinát lithný a sodný. Odebírá se anaerobně do kapilár. Není-li jinak uvedeno, je krev nutné dokonale promíchat pomocí drátku a kapiláru uzavřít na obou koncích.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1D 7,000 7,000 7,100 7,220 7,414 7,540 7,600 7,900 -
2D 5D 7,000 7,100 7,200 7,300 7,420 7,540 7,600 7,900 -
6D 1R 7,000 7,100 7,200 7,320 7,430 7,540 7,600 7,900 -
1R 14R 7,000 7,100 7,200 7,330 7,435 7,540 7,600 7,900 -
14R 99R+ 7,000 7,100 7,200 7,360 7,440 7,540 7,600 7,900 -

Viz též:
P
*
pHpH (P; pH [-] skleněná elektroda)

Systém: P
Komponenta: pH
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: Skleněná elektroda
Klíč: 02659
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 6,50 - 7,150 - 7,550 - 8,100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát lithný
Pokyny k odběru vzorku:
Obvykle odběr kapilární krve po hyperemizaci kůže (prst, ušní lalůček, patička u malých dětí), pro samostatné stanovení pH a krevních plynů lze použít heparinát lithný a sodný. Odebírá se anaerobně do kapilár. Není-li jinak uvedeno, je krev nutné dokonale promíchat pomocí drátku a kapiláru uzavřít na obou koncích.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1D 7,000 7,000 7,100 7,220 7,414 7,540 7,600 7,900 -
2D 5D 7,000 7,100 7,200 7,300 7,420 7,540 7,600 7,900 -
6D 1R 7,000 7,100 7,200 7,320 7,430 7,540 7,600 7,900 -
1R 14R 7,000 7,100 7,200 7,330 7,435 7,540 7,600 7,900 -
14R 99R+ 7,000 7,100 7,200 7,360 7,440 7,540 7,600 7,900 -

Viz též:
P
Skleněná elektroda
pHpH (B; pH [-] *)

Systém: B
Komponenta: pH
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 02656
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 6,50 - 7,150 - 7,550 - 8,100
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:
Používat pouze tehdy, stanovuje-li se pH v celé krvi, tj. včetně intraerytrocytárního kompartmentu (hemolyzovaný vzorek krve).

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Obvykle odběr kapilární krve po hyperemizaci kůže (prst, ušní lalůček, patička u malých dětí), pro samostatné stanovení pH a krevních plynů lze použít heparinát lithný a sodný. Odebírá se anaerobně do kapilár. Není-li jinak uvedeno, je krev nutné dokonale promíchat pomocí drátku a kapiláru uzavřít na obou koncích.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1D 7,000 7,000 7,100 7,220 7,414 7,540 7,600 7,900 -
2D 5D 7,000 7,100 7,200 7,300 7,420 7,540 7,600 7,900 -
6D 1R 7,000 7,100 7,200 7,320 7,430 7,540 7,600 7,900 -
1R 14R 7,000 7,100 7,200 7,330 7,435 7,540 7,600 7,900 -
14R 99R+ 7,000 7,100 7,200 7,360 7,440 7,540 7,600 7,900 -

Viz též:
B
*
pHpH (B; pH [-] skleněná elektroda)

Systém: B
Komponenta: pH
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: Skleněná elektroda
Klíč: 02657
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 6,50 - 7,150 - 7,550 - 8,100
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:
Používat pouze tehdy, stanovuje-li se pH v celé krvi, tj. včetně intraerytrocytárního kompartmentu (hemolyzovaný vzorek krve).

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Obvykle odběr kapilární krve po hyperemizaci kůže (prst, ušní lalůček, patička u malých dětí), pro samostatné stanovení pH a krevních plynů lze použít heparinát lithný a sodný. Odebírá se anaerobně do kapilár. Není-li jinak uvedeno, je krev nutné dokonale promíchat pomocí drátku a kapiláru uzavřít na obou koncích.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1D 7,000 7,000 7,100 7,220 7,414 7,540 7,600 7,900 -
2D 5D 7,000 7,100 7,200 7,300 7,420 7,540 7,600 7,900 -
6D 1R 7,000 7,100 7,200 7,320 7,430 7,540 7,600 7,900 -
1R 14R 7,000 7,100 7,200 7,330 7,435 7,540 7,600 7,900 -
14R 99R+ 7,000 7,100 7,200 7,360 7,440 7,540 7,600 7,900 -

Viz též:
B
Skleněná elektroda
pHpH (P(a); pH [-] *)

Systém: P(a)
Komponenta: pH
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 05068
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 6,50 - 7,150 - 7,550 - 8,100
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev arteriální
Odběr do: Plast s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr arteriální krve provést anaerobně do odběrové zkumavky na acidobazickou rovnováhu. Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné promíchat.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Zpracovat do 15 minut od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 min
4 - 8 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(a)
*
pHpH (P(a); pH [-] skleněná elektroda)

Systém: P(a)
Komponenta: pH
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: Skleněná elektroda
Klíč: 05069
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 6,50 - 7,150 - 7,550 - 8,100
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev arteriální
Odběr do: Plast s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr arteriální krve provést anaerobně do odběrové zkumavky na acidobazickou rovnováhu. Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné promíchat.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Zpracovat do 15 minut od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 min
4 - 8 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(a)
Skleněná elektroda
pHpH (P(a;pupečník); pH [-] *)

Systém: P(a;pupečník)
Komponenta: pH
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 08192
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 6,50 - 7,10 - 7,55 - 7,80
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev pupečníková arteriální
Odběr do: Plast s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr krve provést anaerobně do odběrové zkumavky na acidobazickou rovnováhu. Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné promíchat.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Zpracovat do 15 minut od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 min
4 - 8 °C: 2 h
Poznámka ke stabilitě:
.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(a;pupečník)
*
pHpH (P(a;pupečník); pH [-] skleněná elektroda)

Systém: P(a;pupečník)
Komponenta: pH
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: Skleněná elektroda
Klíč: 08193
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 6,50 - 7,10 - 7,55 - 7,80
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev pupečníková arteriální
Odběr do: Plast s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr krve provést anaerobně do odběrové zkumavky na acidobazickou rovnováhu. Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné promíchat.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Zpracovat do 15 minut od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 min
4 - 8 °C: 2 h
Poznámka ke stabilitě:
.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(a;pupečník)
Skleněná elektroda
pHpH (P(kap.); pH [-] *)

Systém: P(kap.)
Komponenta: pH
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 05070
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 6,50 - 7,150 - 7,550 - 8,100
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev kapilární
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát lithný
Pokyny k odběru vzorku:
Obvykle odběr kapilární krve po hyperemizaci kůže (prst, ušní lalůček, patička u malých dětí), pro samostatné stanovení pH a krevních plynů lze použít heparinát lithný a sodný. Odebírá se anaerobně do kapilár. Není-li jinak uvedeno, je krev nutné dokonale promíchat pomocí drátku a kapiláru uzavřít na obou koncích.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Zpracovat do 15 minut od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 min
4 - 8 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(kap.)
*
pHpH (P(kap.); pH [-] skleněná elektroda)

Systém: P(kap.)
Komponenta: pH
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: Skleněná elektroda
Klíč: 05071
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 6,50 - 7,150 - 7,550 - 8,100
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev kapilární
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát lithný
Pokyny k odběru vzorku:
Obvykle odběr kapilární krve po hyperemizaci kůže (prst, ušní lalůček, patička u malých dětí), pro samostatné stanovení pH a krevních plynů lze použít heparinát lithný a sodný. Odebírá se anaerobně do kapilár. Není-li jinak uvedeno, je krev nutné dokonale promíchat pomocí drátku a kapiláru uzavřít na obou koncích.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Zpracovat do 15 minut od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 min
4 - 8 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(kap.)
Skleněná elektroda
pHpH (P(kap.;ucho); pH [-] *)

Systém: P(kap.;ušní lalůček)
Komponenta: pH
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 05072
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 6,50 - 7,150 - 7,550 - 8,100
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev kapilární (odběr z ušního lalůčku)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(kap.;ušní lalůček)
*
pHpH (P(kap.;ucho); pH [-] skleněná elektroda)

Systém: P(kap.;ušní lalůček)
Komponenta: pH
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: Skleněná elektroda
Klíč: 05073
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 6,50 - 7,150 - 7,550 - 8,100
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev kapilární (odběr z ušního lalůčku)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(kap.;ušní lalůček)
Skleněná elektroda
pHpH (P(kap.;prst); pH [-] *)

Systém: P(kap.;prst)
Komponenta: pH
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 05074
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 6,50 - 7,150 - 7,550 - 8,100
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev kapilární (odběr z prstu)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(kap.;prst)
*
pHpH (P(kap.;prst); pH [-] skleněná elektroda)

Systém: P(kap.;prst)
Komponenta: pH
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: Skleněná elektroda
Klíč: 05075
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 6,50 - 7,150 - 7,550 - 8,100
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev kapilární (odběr z prstu)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(kap.;prst)
Skleněná elektroda
pHpH (P(pupečník); pH [-] *)

Systém: P(pupečník)
Komponenta: pH
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 08194
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 6,50 - 7,10 - 7,55 - 7,80
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev pupečníková
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(pupečník)
*
pHpH (P(pupečník); pH [-] skleněná elektroda)

Systém: P(pupečník)
Komponenta: pH
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: Skleněná elektroda
Klíč: 08195
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 6,50 - 7,10 - 7,55 - 7,80
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev pupečníková
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(pupečník)
Skleněná elektroda
pHpH (P(v); pH [-] *)

Systém: P(v)
Komponenta: pH
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 05076
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 6,50 - 7,150 - 7,550 - 8,100
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev venózní
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, heparinát lithný
Pokyny k odběru vzorku:
Obvykle odběr kapilární krve po hyperemizaci kůže (prst, ušní lalůček, patička u malých dětí), pro samostatné stanovení pH a krevních plynů lze použít heparinát lithný a sodný. Odebírá se anaerobně do kapilár. Není-li jinak uvedeno, je krev nutné dokonale promíchat pomocí drátku a kapiláru uzavřít na obou koncích.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Zpracovat do 15 minut od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 min
4 - 8 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(v)
*
pHpH (P(v); pH [-] skleněná elektroda)

Systém: P(v)
Komponenta: pH
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: Skleněná elektroda
Klíč: 05077
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 6,50 - 7,150 - 7,550 - 8,100
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev venózní
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, heparinát lithný
Pokyny k odběru vzorku:
Obvykle odběr kapilární krve po hyperemizaci kůže (prst, ušní lalůček, patička u malých dětí), pro samostatné stanovení pH a krevních plynů lze použít heparinát lithný a sodný. Odebírá se anaerobně do kapilár. Není-li jinak uvedeno, je krev nutné dokonale promíchat pomocí drátku a kapiláru uzavřít na obou koncích.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Zpracovat do 15 minut od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 min
4 - 8 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(v)
Skleněná elektroda
pHpH (P(v;cent.); pH [-] *)

Systém: P(v;centrální)
Komponenta: pH
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 05078
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 6,50 - 7,150 - 7,550 - 8,100
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev venózní (centrální)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(v;centrální)
*
pHpH (P(v;cent.); pH [-] skleněná elektroda)

Systém: P(v;centrální)
Komponenta: pH
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: Skleněná elektroda
Klíč: 05079
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 6,50 - 7,150 - 7,550 - 8,100
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev venózní (centrální)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(v;centrální)
Skleněná elektroda
pHpH (P(v;smíš.); pH [-] *)

Systém: P(v;smíšená)
Komponenta: pH
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 05080
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 6,50 - 7,150 - 7,550 - 8,100
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev venózní (smíšená)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(v;smíšená)
*
pHpH (P(v;smíš.); pH [-] skleněná elektroda)

Systém: P(v;smíšená)
Komponenta: pH
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: Skleněná elektroda
Klíč: 05081
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 6,50 - 7,150 - 7,550 - 8,100
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev venózní (smíšená)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(v;smíšená)
Skleněná elektroda
pHpH (P(v;pupečník); pH [-] *)

Systém: P(v;pupečník)
Komponenta: pH
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 08196
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 6,50 - 7,10 - 7,55 - 7,80
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev pupečníková žilní
Odběr do: Plast s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr krve provést anaerobně do odběrové zkumavky na acidobazickou rovnováhu. Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné promíchat.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Zpracovat do 15 minut od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 min
4 - 8 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(v;pupečník)
*
pHpH (P(v;pupečník); pH [-] skleněná elektroda)

Systém: P(v;pupečník)
Komponenta: pH
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: Skleněná elektroda
Klíč: 08197
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 6,50 - 7,10 - 7,55 - 7,80
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev pupečníková žilní
Odběr do: Plast s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr krve provést anaerobně do odběrové zkumavky na acidobazickou rovnováhu. Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné promíchat.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Zpracovat do 15 minut od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 min
4 - 8 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(v;pupečník)
Skleněná elektroda
pHpH (U; pH [-] *)

Systém: U
Komponenta: pH
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 11280
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 4 - 5,0 - 8,0 - 11
MTV: X, UA
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
*
pH
pH (moč)pH (U; pH [-] skleněná elektroda)

Systém: U
Komponenta: pH
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: Skleněná elektroda
Klíč: 11281
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 4 - 5,0 - 8,0 - 11
MTV: X, UA
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
Skleněná elektroda
pH
pH (moč)pH (Csf.; pH [-] *)

Systém: Likvor
Komponenta: pH
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 14125
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 6,50 - 7,150 - 7,550 - 8,100
MTV: X, CSF
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Likvor
*
pHpH (Csf.; pH [-] skleněná elektroda)

Systém: Likvor
Komponenta: pH
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: Skleněná elektroda
Klíč: 14126
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 6,50 - 7,150 - 7,550 - 8,100
MTV: X, CSF
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Likvor
Skleněná elektroda
pHpH (Stolice; pH [-] *)

Systém: Stolice
Komponenta: pH
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 14127
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 2 - 3 - 8 - 11
MTV: X
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Stolice
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Stolice
*
pHpH (Stolice; pH [-] test. proužek)

Systém: Stolice
Komponenta: pH
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: Testační proužek
Klíč: 14128
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 2 - 3 - 8 - 11
MTV: X
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Stolice
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Stolice
pHpH (Pleurální tekutina; pH [-] *)

Systém: Pleurální tekutina
Komponenta: pH
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 08198
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 6,50 - 7,150 - 7,550 - 8,100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Pleurální tekutina
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pleurální tekutina
*
pHpH (Pleurální tekutina; pH [-] skleněná elektroda)

Systém: Pleurální tekutina
Komponenta: pH
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: Skleněná elektroda
Klíč: 08199
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 6,50 - 7,150 - 7,550 - 8,100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Pleurální tekutina
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pleurální tekutina
Skleněná elektroda
pHpH (Periton. tekutina; pH [-] *)

Systém: Peritoneální tekutina
Komponenta: pH
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 08200
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 6,50 - 7,150 - 7,550 - 8,100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Peritoneální tekutina
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Peritoneální tekutina
*
pHpH (Periton. tekutina; pH [-] skleněná elektroda)

Systém: Peritoneální tekutina
Komponenta: pH
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: Skleněná elektroda
Klíč: 08201
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 6,50 - 7,150 - 7,550 - 8,100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Peritoneální tekutina
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Peritoneální tekutina
Skleněná elektroda
pH