Sacharidy, aminosacharidy

D-Galaktosa -> Galaktůza
D-Galaktůza -> Galaktůza
D-xylosa -> Xylůza
D-xylůza -> Xylůza
Dulcit -> Galaktitol
Fruktosamin -> Fruktůzamin
Fruktůza (prýkaz)
Fruktůzamin
Galaktitol
Galaktitol/kreatinin
Galaktosa -> Galaktůza
Galaktosa-1-fosfŠt -> Galaktůza-1-fosfŠt
Galaktůza
Galaktůza (prýkaz)
Galaktůza-1-fosfŠt
Glukůza
Glukůza (oGTT, +0)*
Glukůza (oGTT, +120)*
Glukůza (oGTT, +60)*
Glukůza (prýkaz)
Glukůza semikvant.
Glukůzovż index (Csf/P)
Glykogen
Glykogen - PAS reakce
Glykohemoglobin NeaktuŠlnŪ
Glykovanż hemoglobin -> Glykohemoglobin NeaktuŠlnŪ
Glykovanż protein -> Fruktůzamin
Hemoglobin glykovanż -> Glykohemoglobin NeaktuŠlnŪ
Inulin
Kvocient glukůzy (Qglu) -> Glukůzovż index (Csf/P)
Laktůza (prýkaz)
MPS kvalitativnž -> Mukopolysacharidy kvalitativnž
MPS semikvantitativnž -> Mukopolysacharidy semikvant.
Mukopolysacharidy
Mukopolysacharidy kvalitativnž
Mukopolysacharidy semikvant.
Mukopolysacharidy/kreatinin
Oligosacharidy
PAS -> Glykogen - PAS reakce
Periodic acid - Schiff reaction -> Glykogen - PAS reakce
Sacharidy
Sialyloligosacharidy
Xylosa -> Xylůza
Xylůza
Xylůza (prýkaz)