Sledování v časovém intervalu

Frakc. clear. kreatininu "1"
OGTT dle postupu "1"