*lip - informace o pacientovi

Formalizovaná informace vázaná k pacientovi sdělovaná laboratoři.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

priznak_kvant

a

1

?

příznak hodnoty kvantity

(ve vazbě na hodnotu)

[LVPHKN] #, položka klic

viz obsah číselníku

pokyny:

viz priznak_kvant - pokyny

poznámky:

v bezprostřední vazbě na hodnotu

klic_nclp

a

5

1

klíč sdělované položky

[NCLPPOL] #!+, položka klic

jen vybrané klíče z NČLP

pokyny:

1. jen pro položky NČLP určených typů - viz [LOTPLIP]

2. viz klic_nclp - pokyny

4.17.01

doplněn popis (k lip) s odkazy na bloky h, dgz, grav

hodnota

a

-8

1

 hodnota (vlastní údaj)

číselná hodnota nebo formalizovaný text

pokyny:

viz hodnota - pokyny

lipAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

Podmínky pro validaci

 

 

Podmínky, pokyny, obsah číselníku, poznámky:

 

*lip

pokyny k celému bloku:

Doplňující informace sdělované laboratoři v bloku lip vrací laboratoř opět zpět  - vše zpracované a zařazené mezi výsledky.

 

Upozornění:

Pro sdělování tělesné výšky a hmotnosti v DS4 slouží přednostně datový blok h.

Pro sdělování diagnóz v DS4 slouží přednostně užívaný datový blok dgz.

Pro sdělování těhotenství a jeho stupně v DS4 slouží přednostně datový blok grav.

 

Případné kolizní položky jsou ignorovány - nejsou řešeny dalším dialogem.

Blok může být vracen zpět v podobě bloku lipv (zatím neřešeno, bude doplněno jen, bude-li to potřeba pro řešení kolizí).

 

priznak_kvant

obsah číselníku LVPHKN:

Příznaky hodnoty kvantity:

R = číslo

M = číslo - menší než (interpretované jako “menší než uvedené číslo”)

V = číslo - větší než (interpretované jako “větší než uvedené číslo”)

 

pokyny:

Příznak hodnoty kvantity se uplatní jen pro položky, jejichž “vznik” = P.

Ve většině případů bude sdělován příznak “R”, proto je tato hodnota příznaku považována za implicitní.

 

klic_nclp

pokyny:

Klíč položky NČLP, jejíž “vznik” = P, U, I, F  - viz též [NCLPVZNK].

Uvedený výčet je k dispozici v číselníku [LOTPLIP].

 

Zadává se celý pětiznakový kód (včetně úvodních nul).

Jsou zadávány informace o pacientovi různých typů.

 

Poznámky k jednotlivým typům “vznik” objednávek:

P = sdělování numerických a formalizovaných klinických informací vázaných k pacientovi a tomuto datumu a času

(informace pro další výpočty a interpretace - údaje jsou uloženy v “hodnotě” - např. teplota, výška, hmotnost…)

U = sdělení typu události a příslušné časové vzdálenosti od okamžiku jejího vzniku k tomuto datumu a času

                (informace pro výběr škály a hodnocení - časová vzdálenost je uložena v “hodnotě” - např. gravidita, fáze ovul. aj.)

I = sdělení dalších informací pro hodnocení a interpretace (uloženo v “hodnotě” - například DG dle MKN10)

F = označení případného příslušného začátku, konce nebo průběhu funkčního testu, který se váže k tomuto datumu a času

                Bude podrobně zpracováno do další verze DS, v případě zájmu z praxe.

 

hodnota

pokyny:

Hodnota je touto cestou pouze sdělována, není určena k zobrazování.