Fluor v plazmě

 

Fyziologická variabilita

Fluor se nachází v krevní plazmě ve formě F- není navázán na plazmatické proteiny nebo jiné složky krevní plazmy. Po příjmu se rychle resorbuje, což vede ke zvýšení koncentrace F v krevní plazmě. Koncentrace fluoru v krvi i v moči kolísá podle obsahu fluridů ve vodě ve sledované oblasti. V erytrocytech je obsaženo asi 23,6 µmol/l.     

 

Referenční intervaly

 

Sérum, plazma

10 – 275

µg/l

0,53 – 14,43

µmol/l

Moč

200 – 1900

µg/l

10,5 - 100

µmol/l

Moč

0 - 1634

µg/den

0 - 86

µmol/den

 

(Nancy W. Alcock)

Sérum, plazma

10 -200

µg/l

0,5 – 10,5

µmol/l

Moč

200 – 1100

µg/l

10,5 – 57,9

µmol/l

 

(WHO 1996)

Sérum

20 – 50

µg/l

1,0 – 2,6

µmol/l

Plná krev

200 -500

µg/l

10,5 – 26,3

µmol/l

Moč

500 – 1500

µg/den

26,3 – 79,0

µmol/den

Mléko

10 – 25

µg/l

0,5 – 1,3

µmol/l

Játra

100 – 300

µg/kg

5,3 – 15,8

µmol/kg

 

Omezení stanovení

 

Ke stanovení je rutinně využíváno měření iontově selektivní elektrodou nebo separační postup využívající  plynovou chromatografii.

 

Další informace:

·       Stopové prvky

·       Stopové prvky - biochemické funkce

·       Stopové prvky - efekt neadekvátního příjmu

·       Stopové prvky - přepočty

·       Stopové prvky a oxidační metabolismus

·       Analýzy stopových prvků

·       Fluor (základní přehled)

 

 

Literatura

·       World Health Organization: Trace elements in human nutrition and health. 1996, s.

·       Lentner, C.: Geigy Scientific Tables. Volume 3. Physical Chemistry, Composition of Blood, Hematology, Somatometric Data. CIBA-GEIGY, 1984, s.

·       Shils M. E., Olson, J. A., Shike, M., Ross, A. C. 1999: Modern Nutrition in Health and Disease: F. H. Nielsen: Ultratrace Minerals. 9th edition, Williams & Wilkins, s.284-303

·       Biesalski, H. K. , Grimm, P. 1999: Taschenatlas der Ernahrung. Georg Thieme Verlag Stuttgart, 314 s.

·       Uderwood, E. J., Suttle, N. F. 1999: The mineral nutrition of livestock. 3rd edition, CABI Publishing, 642 s.

·       Kaplan L.A., Pesce A.J. (Eds): Clinical chemistry.- theory, analysis, correlations. ISBN 0-8151-5243-4, 3rd edition, 1996, p.746-759.

·       Burtis C.A., Ashwood E.R. (Eds): Tietz textbook of clinical chemistry. ISBN 0-7216-5610-2, 3rd edition, p.1029-1055.

 

Alena Pechová, Antonín Kazda, Jaroslava Vávrová

.