Seznam externích číselníků používaných v DS 3.01.01 a výše

 

 

Seznam PSČ České pošty

Kódy států dle ISO 3166

Mezinárodní klasifikace nemocí podle MKN - 10

Kód pojišťovny dle číselníku pojišťoven

Kód podávaného léku (SÚKL)

 

 

Tyto číselníky nejsou součástí dodávky nástrojů pro práci s DS, ale některé z nich lze využívat z palety číselníků ÚZIS ČR, který je zpracovává pro své datové bloky zařazené do DS3 a DS4.

 

Jedná se o:

 

[PSC]

[MKN10]

[ZDRPOJ]

 

 

Číselník léků ÚZIS využívá též, ale přebírá jej od VZP a dále již nepředává:

 

[LEKY]

 

Číselník kódů států ISO 3166 lze najít např. na adrese http://cs.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 (prosinec 2006)