*n - údaje pro nemocnici a NZIS

Údaje potřebné pro vykazování ”NZIS” nebo jiné podobné výkaznictví.

 

{distribuováno od verze 3.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

zam_text

a

-40

?

 zaměstnání  slovně

 

text

 

prodlouženo z max 30 zn od DS 3.05.01

klas_zam

a

1

?

klasifikace zaměstnání

 

[KZAM] #

 

 

rod_stav

a

1

?

rodinný stav

 

[ROSTAV] #

 

 

staobc

a

1

?

státní občanství

 

[STAOBC] #

 

 

narodnost

a

1

?

národnost

 

[NARODN] #

 

 

vzdelani

a

1

?

vzdělání

 

[VZDELA] #

 

 

dat_ab

a

 

?

datum a čas aktualizace bloku n

formát DTS

 

 

SEMAFOR_DS4nAny

e

 

?

firemní blok

 

pokyny:

viz  firemní bloky

 

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*n

poznámky k celému bloku:

V gesci ÚZIS ČR.

Slouží k předávání základních údajů pro ÚZIS ČR mezi IS.