*garant_dat - garant ručící za kvalitu bloku odesílaných dat

Pracovník, který je garantem posílaných dat při domluvené kontrolované komunikaci. Data jsou příjemcem akceptována jen při uvedení očekávané osoby z množiny příjemcem očekávaných osob.

 

{distribuováno od verze 3.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

 

d

-35

1

jméno garanta (včetně titulů)

 

volný text

pokyny:

viz jmeno - pokyny

 

id_garant

a

-20

1

identifikace garanta

volný text

pokyny:

viz id_garant - pokyny

v DS 3.02.02 upraven kód dle DTD (původní chybný byl "identifikace")

odbornost

a

3

?

odbornost autora

[ODBORN] #

pokyny:

viz odbornost - pokyny

 

 

 

 

 

 

 

poznámky:

viz 01

 

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*garant_dat

poznámky k celému bloku:

Garant nemusí být přímým autorem dat - viz blok  autor .

Blok garant_dat se vyskytuje v blocích:

dasta

z

v

u

lek

an (DS3)

an (DS4)

oc   

Blok garant_dat je využíván systémy "typu IZIP".

Jméno je součástí elementu - př.: <garant_dat> MUDr. Jan Pavel </garant_dat>; je obsahem elementu.

 

jmeno

pokyny:

Volný text, bez striktní specifikace pořadí - doporučuje se uvádět v pořadí: titul, jméno, příjmení, (titul).

Je součástí elementu volajícího datového bloku - viz zápis v DTD.

 

id_garanr

pokyny::

Uvádí se volným textem. Vychází se z dohody komunikujících stran.

 

odbornost

pokyny:

Uvádí se údaj z číselníku odborností vydávaného ÚZIS ČR (přebíraného od VZP).

 

01:

Očekávají se další požadované údaje. Na přání mohou být doplněny.