Číselník klinických událostí - KU

 

Klinické události - základní informace

 

 

Základní přehled KU:

 

Klinické události aktuální platné - podrobný popis

 

Klinické události typu „LAB - formalizované“ - jejich přehled a základní informace

 

Podrobný popis klinické události „LAB.VYS“

 

 

Kompletní seznam všech položek číselníku KU:

 

Pro praktické seznámení a k práci s číselníkem KU slouží program ČLP nebo systém SLP, v němž lze pracovat se všemi položkami číselníku KU. Níže uváděný seznam je pouze orientační, obsahuje základní informace, ale pro běžnou práci je postačující. Program ČLP je součástí DASTA, lze bezplatně instalovat.

 

Obsah číselníku KU

 

 

* * *

 

Pro další rozvoj číselníku KU byl připraven následující pracovní dokument:

 

Klinické události platné a navrhované

 

Po vyvěšení upgrade DS4 (duben 2017) bude zahájena debata nad finální množinou položek číselníku typ_ku. 

Návrh položek číselníku KU byl vytvořen na základě podnětů z praxe vyhodnocením požadavků klinických uživatelů.

Prosíme, postupujte podle pokynů sdělených v konferenci DASTA_VYVOJ.

 

*