Číselník KU - typ „AMB.VYS“

 

 

klíč (TYPKU)

 

charakteristika, popis, pokyny

 

 

IDSUB

 

IDKU

 

KU_O

 

KU_Z

 

pozn

AMB

ambulantní vyšetření,

návštěva ambulance/ordinace

IDSUB

IDKU

KU_O

KU_Z

AMB.VYS

žádost o ambulantní vyšetření / zpráva o ambulantním vyšetření - obecná bez další specifikace typu a bez vložených speciálních bloků

(komu je určena plyne z příjmového místa pm)

(kdo ji realizoval, plyne z provádějícího pracoviště)

 

Základní skupina pro blíže nespecifikovaná vyšetření; „návštěva ambulance/ordinace“.

 

Slouží k zaslání objednávky prostřednictvím ku_o a ke sdělení zprávy vyšetření prostřednictvím ku_z.

(Neslouží k objednávání vyšetření typu LAB, PAT, RDG

a dalších v číselníku definovaných speciálních!)

 

Pokud byla zaslána objednávka elektronicky, přidělí idku žadatel a ve zprávě se vrací; jinak je přiděleno při vzniku zprávy; idsub se neuvádí (nevyužívá).

 

Pokud je zasílána elektronická objednávka, zadává se datum a čas vzniku požadavku do dat_poz, do dat_prov_od a dat_prov_do lze uvést časový interval, v němž by mělo být vyšetření realizováno (je žádáno).

 

Při zasílání zprávy o ambulantním vyšetření se zadává datum a čas provedení vyšetření do dat_prov; dat_real_od a dat_real_do se uvádí fakultativně, pokud probíhalo vyšetření v časovém období, které je nutné zaznamenat. (Čas dat_prov se vztahuje k pacientovi a fyzicky provedenému vyšetření - ne k jeho následnému zpracovávání a hodnocení.)

 

Pokud jsou výsledky sdělovány průběžně, zadává se fazespec = ZP (a vždy se sdělují všechny do té doby sdělené informace), po dokončení zpracování se zašle finální kompletní zpráva s fazespec = ZF.

 

ne

ano

ano

ano

 

TYPKU = typ klinické události

IDKU = ID klinické události

IDSUB = ID dílčího úkolu

KU_O = může být použito v bloku objednávání zakázky ( ku_o )

KU_Z = může být použito v bloku zpracování zakázky ( ku_z )

 

 

TYPKU:

Jednoznačné určení typu klinické události.

Jedná se o položku jednoznačně definovanou číselníkem  [TYP_KU] a podrobně popsanou v hypertextovém popisu (tabulkou viz výše). V číselníku je vyznačována časová platnost jeho položek, povinnost uvádění IDKU nebo IDSUB, možnost výskytu této položky v KU_O či v KU_Z a povinnost vložení speciálních bloků typu KU_O_xxx a KU_Z_xxx.

 

IDKU:

Klíčový údaj, sloužící k jednoznačné a trvalé identifikaci klinické události pacienta.

Váže se k pacientovi, typu události a času příslušné události (akce) - odběru materiálu, ukončení sběru materiálu sbíraného v časovém intervalu, ukončení podávání infúze, podání léku, provedení vyšetření, provedení výkonu, aktuální zjištění informace atd.

IDKU přidělí příslušné klinické události jako první ten, kdo ji po jejím vzniku jako první vloží do informačního systému (např. událost vznikne odběrem krve pro laboratoř - pokud je objednávka do laboratoře realizována elektronicky, přidělí IDKU žadatel o vyšetření při zakládání objednávky v bloku KU_O, pokud ale zasílá požadavky laboratoři papírovou žádankou, přidělí IDKU až laboratoř a sdělí v bloku KU_Z).

Tento identifikační neměnný údaj IDKU je od okamžiku jeho vzniku povinné uvádět s příslušnou událostí v rámci celého řetězce jejího pohybu. Je trvale svázaný s pacientem, událostí a časem události. Díky IDKU lze vždy dohledat, o jaká data se jedná (realizovat opravy, storna, doplňky, kopie, rozpoznat duplicity atd.).

V číselníku KU je pro jednotlivé typy TYPKU vyznačeno, kde je užití IDKU v blocích KU_O či KU_Z předepsáno jako nepovinné (implicitně je v blocích KU_x předepsáno jako povinné).

 

IDSUB:

Významný údaj, sloužící k jednoznačné dočasné identifikaci dílčích úkolů (subúkolů, subobjednávek) realizovaných nad stávajícími klinickými událostmi pacienta IDKU.

Využívá se všude tam, kde je nutné realizovat další dílčí objednávku nad stávajícím IDKU, případně kde je žádáno zpracování žádané množiny událostí s přidělenými svými IDKU atd.

V číselníku KU je pro jednotlivé typy TYPKU vyznačeno, kde je užití IDSUB v blocích KU_O či KU_Z předepsáno jako povinné (implicitně je v blocích KU_x předepsáno jako nepovinné).