Číselník KU - typ „KONZ“

 

 

klíč (TYPKU)

 

charakteristika, popis, pokyny

 

 

IDSUB

 

IDKU

 

KU_O

 

KU_Z

 

pozn

KONZ

základní typy konzilií

IDSUB

IDKU

KU_O

KU_Z

KONZ

Konzilium (obecně)

(komu je určeno plyne z příjmového místa pm)

 

Dourčení objednávky je uvedeno v typkuspeclok a v text_zadosti, kde může být i podrobný popis.

 

Slouží k zaslání žádosti o konzilium prostřednictvím ku_o a ke sdělení zprávy konziliáře prostřednictvím ku_z.

(Neslouží k objednávání laboratorního konzilia, k tomu je určena KU LAB.PRED.POPIS!)

 

Zasílá-li se objednávka ku_o elektronicky, je v ku_prilohy připojen výčet zpráv ku_z (fazespec = ZK), které mají být zpracovány (popsány, hodnoceny) - tyto přiložené zprávy mají ve svém idku původní ID události, s níž jsou trvale vedeny a v idsub mají uvedenu totožnou identifikaci jako je v idku této objednávky (v bloku ku_o).

 

Pokud byla zaslána objednávka elektronicky, přidělí idku žadatel a ve zprávě se vrací; jinak je přiděleno při vzniku zprávy; idsub se neuvádí (nevyužívá).

 

Pokud je zasílána elektronická objednávka, zadává se datum a čas vzniku požadavku do dat_poz, do dat_prov_od a dat_prov_do lze uvést časový interval, v němž by mělo být konzilium realizováno (je žádáno).

 

Při zasílání zprávy konziliáře se zadává datum a čas provedení konzilia (případně současného vyšetření) do dat_prov; dat_real_od a dat_real_do se uvádí fakultativně, nebo neuvádí. Zpráva je v text.

 

ne

ano

ano

ano

 

 

TYPKU = typ klinické události

IDKU = ID klinické události

IDSUB = ID dílčího úkolu

KU_O = může být použito v bloku objednávání zakázky ( ku_o )

KU_Z = může být použito v bloku zpracování zakázky ( ku_z )

 

TYPKU:

Jednoznačné určení typu klinické události.

Jedná se o položku jednoznačně definovanou číselníkem  [TYP_KU] a podrobně popsanou v hypertextovém popisu (tabulkou viz výše). V číselníku je vyznačována časová platnost jeho položek, povinnost uvádění IDKU nebo IDSUB, možnost výskytu této položky v KU_O či v KU_Z a povinnost vložení speciálních bloků typu KU_O_xxx a KU_Z_xxx.

 

IDKU:

Klíčový údaj, sloužící k jednoznačné a trvalé identifikaci klinické události pacienta.

Váže se k pacientovi, typu události a času příslušné události (akce) - odběru materiálu, ukončení sběru materiálu sbíraného v časovém intervalu, ukončení podávání infúze, podání léku, provedení vyšetření, provedení výkonu, aktuální zjištění informace atd.

IDKU přidělí příslušné klinické události jako první ten, kdo ji po jejím vzniku jako první vloží do informačního systému (např. událost vznikne odběrem krve pro laboratoř - pokud je objednávka do laboratoře realizována elektronicky, přidělí IDKU žadatel o vyšetření při zakládání objednávky v bloku KU_O, pokud ale zasílá požadavky laboratoři papírovou žádankou, přidělí IDKU až laboratoř a sdělí v bloku KU_Z).

Tento identifikační neměnný údaj IDKU je od okamžiku jeho vzniku povinné uvádět s příslušnou událostí v rámci celého řetězce jejího pohybu. Je trvale svázaný s pacientem, událostí a časem události. Díky IDKU lze vždy dohledat, o jaká data se jedná (realizovat opravy, storna, doplňky, kopie, rozpoznat duplicity atd.).

V číselníku KU je pro jednotlivé typy TYPKU vyznačeno, kde je užití IDKU v blocích KU_O či KU_Z předepsáno jako nepovinné (implicitně je v blocích KU_x předepsáno jako povinné).

 

IDSUB:

Významný údaj, sloužící k jednoznačné dočasné identifikaci dílčích úkolů (subúkolů, subobjednávek) realizovaných nad stávajícími klinickými událostmi pacienta IDKU.

Využívá se všude tam, kde je nutné realizovat další dílčí objednávku nad stávajícím IDKU, případně kde je žádáno zpracování žádané množiny událostí s přidělenými svými IDKU atd.

V číselníku KU je pro jednotlivé typy TYPKU vyznačeno, kde je užití IDSUB v blocích KU_O či KU_Z předepsáno jako povinné (implicitně je v blocích KU_x předepsáno jako nepovinné).