Číselník KU - typ „VÝPIS / SOUPIS / PS“

 

 

klíč (TYPKU)

 

charakteristika, popis, pokyny

 

 

IDSUB

 

IDKU

 

KU_O

 

KU_Z

 

pozn

specifické pro DS4

speciální typy objednávek pro DS4

IDSUB

IDKU

KU_O

KU_Z

VYPIS.ZPRAV

Výpis objednávek a zpráv (kopie)

 

Slouží k zaslání žádosti o výpis zpráv (kopii) z databáze. Žádost je vztažena vždy jen k jednomu pacientovi, z jehož bloku ip je volán tento blok ku.

 

Objednávka výpisu se zasílá v ku_o, ke kterému je přiřazen idsub; idku není zadán. V dat_poz je datum a čas vzniku požadavku na realizaci výpisu.

 

Specifikace požadavků je zadána formalizovaně prostřednictvím speciálního bloku ku_o_vypis , ve kterém je časový interval, za který má být výpis realizován, typy žádaných zpráv kódem typku, specifikace a další nastavení filtrů, které praxe bude žádat; současně zde může být uveden (navíc, nebo pouze) výčet pacientových existujících ID klinických událostí, které mají být zaslané též.

 

Zasílá se zpět množina vyžádaných zpráv ku_z, majících ve svém idku původní přidělené ID klinických událostí a do idsub je vloženo (opakuje se) ID zadané v objednávce výpisu (v bloku ku_o).

 

ano

ne

ano

ano

 

SOUPIS.ZPRAV

Výpis seznamu zpráv

 

Slouží k zaslání žádosti o soupis zpráv, které jsou pro daného pacienta uložené v databázi.

Soupis - tj. ne vlastní obsahy (viz VYPIS.ZPRAV)!

Žádost je vztažena vždy jen k jednomu pacientovi, z jehož bloku ip je volán tento blok ku.

 

Objednávka soupisu se zasílá v ku_o, ke kterému je přiřazen idsub; idku není zadán. V dat_poz je datum a čas vzniku požadavku na realizaci.

 

Specifikace požadavků je zadána formalizovaně prostřednictvím speciálního bloku ku_o_soupis (v něm je časový interval, za který má být soupis realizován, typy žádaných zpráv kódem typku, specifikace a další nastavení filtrů, které praxe bude žádat).

 

Zasílá se zpět soupis příslušných vyžádaných zpráv  ku_z_soupis, majících ve svém idku původní přidělené ID klinických událostí a do idsub je vloženo (opakuje se) ID zadané v objednávce výpisu (v bloku ku_o).

 

Při sdělování soupisu zpráv se do povinných položek bloku ku_z vkládají pomocné náhradní údaje:

do dat_prov a dat_vydani se vkládá aktuální čas,

do p_pracoviste se vkládá text „pracoviště“,

do text se vkládá text „soupis zpráv“.

 

ano

ne

ano

ano

 

 

 

 

 

 

 

 

PATSUM.DAT

Patient Summary - zaslání aktuálních dat ve struktuře „DASTA“ v rozsahu PS/SoP jinému IS

 

Slouží k zaslání žádosti (objednávky) o poskytnutí všech aktuálních dostupných informací o pacientovi v rozsahu „Patient Summary / Souhrn o pacientovi“ ve struktuře „DASTA“ a ke sdělení těchto informací ve struktuře „DASTA“. Nepracuje se zde se sestavou „HL7 CDA“, řeší se pouze cestou bloků „DASTA“.

 

Pacientský souhrn ve struktuře „DASTA“ může být sdělován (zasílán) i bez předchozí objednávky, na základě domluvených pravidel či legislativy.

 

Žádost je vztažena vždy jen k jednomu pacientovi, z jehož bloku ip je volán tento blok ku (ku_o).

 

Objednávka se posílá v ku_o, ke kterému je přiřazen idsub; idku není zadán. V dat_poz je datum a čas vzniku požadavku na realizaci.

 

*

 

Zasílá se příslušná množina dat (v rozsahu „Patient Summary / Souhrn o pacientovi“) v bloku ku_z jako klinická událost PATSUM.DAT, která má v idsub  údaj z objednávky (byla-li) a v idku je ID přidělené odesílatelem tohoto souhrnu.

Vlastní data pacienta  jsou v ku_pac a ku_z_patsumdat.

 

Tato klinická událost „PATSUM.DAT“ bude uložena tak, aby bylo možno i následně sdělit její obsah pod tímto ID (idku). Další informace jsou v bloku ku_z.

 

Při zasílání se v bloku ku_z zadávají -

povinné položky:

- typku, fazespec („ZF“), idku

- idsub, pokud bylo zadáno v objednávce

- idkuglob, je-li určeno do zahraniční, jinak nepovinné

- dat_prov (čas, k němuž jsou sdělovaná data vztažena)

- dat_vyd (čas vytvoření souhrnu)

- p_pracoviste

- p_pracovnik

- ku_pac + ku_z_patsumdat (vlastní obsah sdělení)

- text - vyplní se pouze formálně („SoP“)

 

nepovinné položky, které lze vyplnit:

- duvernost

- jazyk_dok

- dat_real_od,

- dat_real_do (za jaký časový úsek je realizováno)

- dat_poz (vrací se)

- z_pracoviste

- z_pracovnik

 

Diagnózy, léky, urgentní informace a další údaje se v ku_z neuvádějí (jsou v ku_z_patsumdat).

 

V bloku ip se sděluje jen nezbytně nutný rozsah informací (jsou v ku_z_patsumdat), v typ_sdel je „PS“.

 

ano

ano

ano

ano

tato

KU

je

ve

vývoji,

obsah

a

popis

se

může

změnit

 

 

PATSUM.SEST

Patient Summary - zaslání aktuální kompletní sestavy „HL7 CDA“ v rozsahu PS jinému IS

 

Slouží k zaslání žádosti (objednávky) o poskytnutí všech aktuálních dostupných informací o pacientovi v rozsahu „Patient Summary“ v podobě „HL7 CDA“ a ke sdělení těchto informací v podobě sestavy „HL7 CDA“.

 

Pacientský souhrn v podobě sestavy „HL7 CDA“ může být sdělován (zasílán) i bez předchozí objednávky.

 

Žádost je vztažena vždy jen k jednomu pacientovi, z jehož bloku ip je volán tento blok ku (ku_o).

 

Objednávka se posílá v ku_o, ke kterému je přiřazen idsub; idku není zadán. V dat_poz je datum a čas vzniku požadavku na realizaci.

 

*

 

Sestava „HL7 CDA“ (popsaná v projektu "Patient Summary") je pak zaslána v bloku ku_z, jako klinická událost „PATSUM.SEST“, uvádí se idsub z objednávky (byla-li) a sděluje se idku (a případně idkuglob) přidělené v systému odesílatele této klinické události. Tato klinická událost „PATSUM.SEST“ bude uložena tak, aby bylo možno i následně sdělit její obsah pod tímto ID (idku). Další informace jsou v bloku ku_z.

 

Při zasílání se v bloku ku_z zadávají -

povinné položky:

- typku, fazespec („ZF“), idku

- idsub, pokud bylo zadáno v objednávce

- idkuglob, je-li určeno do zahraniční, jinak nepovinné

- dat_prov (čas, k němu jsou sdělovaná data vztažena)

- dat_vyd (čas vytvoření souhrnu)

- p_pracoviste

- p_pracovnik

- ku_z_patsumsest (vlastní sestava)

- text - vyplní se pouze formálně („SoP“)

 

nepovinné položky, které lze vyplnit:

- duvernost

- jazyk_dok

- dat_real_od,

- dat_real_do (za jaký časový úsek je realizováno)

- dat_poz (vrací se)

- z_pracoviste

- z_pracovnik

 

Diagnózy, léky, urgentní informace a další údaje se v ku_z neuvádějí.

 

V bloku ip se sděluje jen nezbytně nutný rozsah informací, v typ_sdel se uvádí „KU“!

 

Poznámka:

Je-li v IS příjemce uložena „PS“ jako vytvořená zpráva (klinická událost „PATSUM.SEST), může být se svým přiděleným idku uváděna ve výpisu nebo soupisu zpráv a takto též zasílána.

 

ano

ano

ano

ano

tato

KU

je

ve

vývoji,

obsah

a

popis

se

může

změnit

 

 

PATSUM.ALL

Patient Summary - žádost o zaslání dat ve struktuře „DASTA“, nebo sestavy „HL7 CDA“

 

Jedná se o sdružení objednávek PATSUM.DAT a PATSUM.SEST, kterou systém příjemce transformuje na tu variantu, kterou umí zpracovat (tj. na PATSUM.DAT, nebo PATSUM.SEST). Slouží pouze jako objednávka.

 

Žádost je vztažena vždy jen k jednomu pacientovi, z jehož bloku ip je volán tento blok ku (ku_o).

 

Objednávka se posílá v ku_o, ke kterému je přiřazen idsub; idku není zadán. V dat_poz je datum a čas vzniku požadavku na realizaci.

 

IS příjemce této objednávky ji dále zpracovává jako PATSUM.DAT, nebo PATSUM.SEST - přenáší do nich idsub z objednávky.

 

Viz popis PATSUM.DAT a PATSUM.SEST.

 

ano

ne

ano

ne

tato

KU

je

ve

vývoji,

obsah

a

popis

se

může

změnit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATSUM.PREV

 

 

 

připravováno

Patient Summary - zaslání dat do externího převodníku DS4/PS (DS4/HL7 CDA PS)

 

Na řešení se pracuje, převodník je ve vývoji,

jsou možné i změny koncepce.

 

Slouží k zaslání objednávky do externího převodníku.

Budou-li předána data jako PATSUM.DAT („DS4“), převedou se na PATSUM.SEST („HL7 CDA“) a naopak.

 

Objednávka je do převodníku zasílána prostřednictvím redukovaných struktur dasta - is - ip - ku. Vlastní objednávka je v ku_o (má své idku), přičemž převáděná data jsou připojena v současně zaslaném ku_z, na který je z ku_o odkazováno (viz element ku_prilohy v bloku ku_o, v němž je idku zaslané KU PATSUM.***).

Do převodníku se zasílá vždy jen jeden ip z jednoho is pro jedno pm, zasílá se jedna PATSUM.DAT, nebo PATSUM.SEST.

 

Při zasílání objednávky PATSUM.PREV je nutné vyplnit:

- typku, fazespec („OR“)

- idku (váže se jen k této objenávce)

- idsub (přidělí se jako idku převodem vytvořené KU!)

- dat_poz

- ku_prilohy (odkazuje na ID převáděné KU v ku_z)

 

Na základě objednávky převodník odpoví jednou ze tří variant:

 

1.

V případě kolize sdělí chybovou hlášku prostřednictvím klinické události PATSUM.PREV v bloku ku_z, sdělované chyby budou uvedené v elementu text.

Případně bude vytvořena speciální struktura - dořešíme.

 

2.

V případě bezkolizního převodu z PATSUM.DAT bude zaslána PATSUM.SEST jako klinická událost v ku_z, která bude mít idku, zadané v objednávce v elementu idsub a idkuglob, převzaté ze stejnojmenné položky z převáděné PATSUM.DAT.

 

3.

V případě bezkolizního převodu z PATSUM.SEST bude zaslána PATSUM.DAT jako klinická událost v ku_z, která bude mít idku, zadané v objednávce v elementu idsub a idkuglob, převzaté ze stejnojmenné položky z převáděné PATSUM.DAT.

 

Upozornění:

Popis bude doplněn po dořešení převodníku.

 

V bloku ip se sděluje jen nezbytně nutný rozsah informací, v typ_sdel se uvádí „PS“.

 

Při práci s převodníkem platí specifické pokyny k bloku DASTA i k bloku IP - pracuje se vždy pouze s jedním odesílatelem, příjemcem a pacientem.

 

ano

ano

ano

ano

tato

KU

je

ve

vývoji,

obsah

a

popis

se

může

měnit,

 

může být i změna

řešení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPORT.DAT

 

 

 

připravováno

Kompletní export dat pacienta - předání mezi IS

 

Slouží k zaslání žádosti (objednávky) o poskytnutí všech dostupných informací o pacientovi v maximálním rozsahu včetně všech zpráv - kompletní export dat pacienta z IS prostřednictvím datových bloků DASTA.

Slouží pouze jako objednávka.

 

Žádost je vztažena vždy jen k jednomu pacientovi, z jehož bloku ip je volán tento blok ku (ku_o).

 

Objednávka kompletního exportu dat, na jejímž podkladě bude zasláno vše, co je v IS odesílatele k tomuto pacientovi k dispozici. Do odesílaných zpráv bude vkládáno idsub z objednávky (jejich původní ID je sdělováno v idku).

 

V bloku ip se do typ_sdel se vkládá „ALL“,

sděluje se vše v plném rozsahu,

sdělují též všechny klinické události pacienta.

 

Jedná se o speciální funkci, kterou budou zřejmě nabízet jen některé IS.

ano

ne

ano

ne

tato

KU

je

ve

vývoji,

obsah

a

popis

se

může

měnit

 

 

 

 

TYPKU = typ klinické události

IDKU = ID klinické události

IDSUB = ID dílčího úkolu

KU_O = může být použito v bloku objednávání zakázky ( ku_o )

KU_Z = může být použito v bloku zpracování zakázky ( ku_z )

 

TYPKU:

Jednoznačné určení typu klinické události.

Jedná se o položku jednoznačně definovanou číselníkem  [TYP_KU] a podrobně popsanou v hypertextovém popisu (tabulkou viz výše). V číselníku je vyznačována časová platnost jeho položek, povinnost uvádění IDKU nebo IDSUB, možnost výskytu této položky v KU_O či v KU_Z a povinnost vložení speciálních bloků typu KU_O_xxx a KU_Z_xxx.

 

IDKU:

Klíčový údaj, sloužící k jednoznačné a trvalé identifikaci klinické události pacienta. IDKU je stěžejní ID, s nímž se pracuje v DS4.

Váže se k pacientovi, typu události a času příslušné události (akce) - odběru materiálu, ukončení sběru materiálu sbíraného v časovém intervalu, ukončení podávání infúze, podání léku, provedení vyšetření, provedení výkonu, aktuální zjištění informace atd.

IDKU přidělí příslušné klinické události jako první ten, kdo ji po jejím vzniku jako první vloží do informačního systému (např. událost vznikne odběrem krve pro laboratoř - pokud je objednávka do laboratoře realizována elektronicky, přidělí IDKU žadatel o vyšetření při zakládání objednávky v bloku KU_O, pokud ale zasílá požadavky laboratoři papírovou žádankou, přidělí IDKU až laboratoř a sdělí v bloku KU_Z).

Tento identifikační neměnný údaj IDKU je od okamžiku jeho vzniku povinné uvádět s příslušnou událostí v rámci celého řetězce jejího pohybu. Je trvale svázaný s pacientem, událostí a časem události. Díky IDKU lze vždy dohledat, o jaká data se jedná (realizovat opravy, storna, doplňky, kopie, rozpoznat duplicity atd.).

V číselníku KU je pro jednotlivé typy TYPKU vyznačeno, kde je užití IDKU v blocích KU_O či KU_Z předepsáno jako nepovinné (tj. nezadává se) - implicitně je v blocích KU_x předepsáno jako povinné.

 

IDSUB:

Významný údaj, sloužící k jednoznačné identifikaci dílčích úkolů (subúkolů, subobjednávek) realizovaných nad stávajícími klinickými událostmi pacienta IDKU.

Využívá se všude tam, kde je nutné realizovat další dílčí objednávku nad stávajícím IDKU, případně kde je žádáno zpracování žádané množiny událostí s přidělenými svými IDKU atd.

V číselníku KU je pro jednotlivé typy TYPKU vyznačeno, kde je užití IDSUB v blocích KU_O či KU_Z předepsáno jako povinné (implicitně je v blocích KU_x předepsáno jako nepovinné).