*zzs_vl_z - hlášení (zpráva) o počtu volných lůžek pro ZZS

Sdělení zprávy o počtu volných lůžek příslušného pracoviště dle zaslané žádosti pro zdravotnickou záchrannou službu.

 

{distribuováno od verze 4.10.01}

Od 1.4.2015 přepracováno a předáno do zkušebního provozu.

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

pracoviste

 

e

1

pracoviště - oddělení

pokyny:

identifikace oddělení,

k němuž se sděluje stav a volná lůžka

stav_prac

a

1

stav pracoviště

P, N, Z

viz

seznam hodnot

pokyny:

uvádí se za celé pracoviště

dat_vb

 

a

?

datum a čas vytvoření bloku žádosti

formát DTS

pokyny:

uvádí se údaj z příslušného bloku žádosti zzs_vl_o na níž je odpovídáno

dat_stav_prac

a

?

stav pracoviště platí do uvedeného data

formát DT

pokyny:

uvedený stav pracoviště platí do tohoto data;

není-li datum změny stavu znám, element se neuvádí

zzs_luzka

e

?/

celkové počty volných lůžek za pracoviště

pokyny:

buď bude uveden blok zzs_luzka, nebo zzs_chyba

zzs_chyba

e

3

/*

chybová hláška k objednávce

viz seznam hodnot

pokyny:

buď bude uveden blok zzs_luzka, nebo zzs_chyba

text

e

?

jiné sdělení

volný text

 

Krátké textové neformalizované sdělení z kontaktního místa žadateli. V případě chybového hlášení může obsahovat podrobnější údaje.

dat_ab

a

1

datum a čas aktualizace (vytvoření) bloku

formát DTS

garant_dat

e

?

garant ručící za správnost dat odesílaných jinému systému

pokyny:

vztahuje se k celému bloku

zzs_vl_zAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz firemní bloky

 

[XML Schema]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

Pokyny k celému bloku:

Slouží zejména pro zasílání podkladů kontaktním místům spolupracujícím s poskytovateli zdravotnické záchranné služby.

Plyne ze zákona č. 374/2011 Sb. (součinnost poskytovatelů akutní lůžkové péče při poskytování zdravotnické záchranné služby).

 

Blok může být využíván k přípravě podkladů pro následné hlášení směrem k ZZS i pro přímou realizaci hlášení - zaslání zprávy ZZS.

Žádost (objednávka) o zaslání hlášení (zprávy) ze strany ZZS může být realizována blokem  zzs_vl_o, nebo může být sdělováno automaticky podle domluvených pravidel (v pravidelných časových intervalech, s každou změnou atd.).

 

Blok může být také využíván k předávání těchto podkladů v rámci zdravotnického zařízení (mezi užívanými NIS aj.).

 

Opravná sdělení nebudou řešena, údaje lze zasílat (aktualizovat) s libovolnou frekvencí dle dohody, potřeb či dle významných změn stavu. Následné sdělení aktualizuje údaje předchozí.

 

Pokyny a poznámky:

Blok je z obálky IDO volán tolikrát, za kolik pracovišť jsou údaje sdělované.

 

zzs_luzka je uváděn celkový počet volných a uvolnitelných lůžek za celé pracoviště,

 

Sděluje-li se pouze stav_prac, nemusí být blok zzs_luzka vůbec uveden.

 

 

Upozornění k bloku:

Vzhledem k vazbě na zákon č. 374/2011 Sb. a příslušné předpisy je realizováno jako samostatný nezávislý datový blok.

 

 

 

stav_prac

seznam hodnot:

P = v provozu, pacienty přijímá

N = v provozu, pacienty nepřijímá

Z = mimo provoz

 

(Stav „N“ může být uváděn tam, kde je sice pracoviště v provozu, ale nepřijímá v příslušném časovém intervalu pacienty např. proto, že právě nemá službu na příjem, neboť se podílí na střídavé službě s jiným pracovištěm. Stav „Z“ znamená, že je nyní zcela mimo provoz.)

 

 

 

zzs_chyba

seznam hodnot:

E01 = chybné adresování žádosti na pracoviště uvedené v bloku pm - nejedná se o kontaktní místo

E02 = chybný (neznámý) typ žádosti v bloku zzs_v_o

E03 = chybný kód specifikace pracoviště (odbornosti) uvedený v žádosti v bloku zzs_vl_os (není v číselníku ODBORN)

E04 = pracoviště uvedené v žádosti bloku zzs_vl_os neprovozujeme, nemáme

E05 = pracoviště uvedené v žádosti bloku zzs_vl_os v současné době neprovozujeme

E06 = počty volných lůžek tohoto pracoviště uvedeného v žádosti bloku zzs_vl_os nesdělujeme

E99 = jiná blíže nespecifikovaná chyba

 

 

*