*zdroj_is  – zdroj, ze kterého pochází používaný informační systém nebo program

Jednoznačné určení firmy, programu a jeho verze (nebo licenčního čísla).

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

kod_firmy

a

8

1

kód firmy, jejímž programem byl vytvořen (tento) soubor

[TAB_KF] #!, položka klic

pokyny:

1. informace důležité pro prohlížecí programy a pro tvorbu ”id_soubor”

2. viz kod_firmy - pokyny

od 3.01.01

provizorní kód začíná znakem "_"

kod_prog

a

-8

1

kód programu, kterým je soubor vytvořen

libovolný text, v rámci firmy jednoznačný

pokyny:

viz kod_prog - pokyny

poznámky:

viz 01

verze_prog

a

-8

?

verze programu, kterým je soubor vytvořen

libovolný text, v rámci firmy

a jejího programu jednoznačný

pokyny:

viz verze_prog - pokyny

poznámky:

viz 01

liccis_prog

a

-8

?

licenční číslo programu, kterým je soubor vytvořen

libovolný text přidělený firmou

poznámky:

viz liccis_prog - poznámky

zdrojisAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

Blok je prvotně využíván k jednoznačnému určení IS, z něhož jsou odesílána dat (volání z bloku dasta).

Okrajově je používán k určení SW, kterým byl automaticky kompletován Souhrn o pacientovi, případně SW kterým byl realizován převod dat (volání z ku_z_patsumdat aj.).

 

 

kod_firmy

pokyny:

Kód každé z firem je vždy na 8 znaků bez mezer (velká písmena) - viz [TAB_KF].

Noví firemní uživatelé DS se registrují u správce datového standardu. Provizorně mohou pro testování a ladění používat zástupné provizorní (neadresné) kódy firem.

 

Korektní kód firmy je nutný pro zajištění jednoznačné konstrukce povinné identifikační položky ”identifikace souboru” v bloku dasta (viz ”id_soubor”  v rámci bloku dasta).

 

Pokud není kód firmy přidělen, lze použít zástupný provizorní kód, který má na první pozici znak ”_” (tzv. "podtržítko"), za kterým následuje 7 písmen.

 

Tento provizorní kód lze používat jen po vzájemné jednoznačné dohodě mezi komunikujícími stranami!

 

 

kod_prog

pokyny:

Kód programu si definuje firma. Je povinna zajistit jeho jednoznačnost v rámci svého právního subjektu - tj. jednoznačnost ve vazbě na kod_firmy. Viz též poznámka 01.

 

verze_prog

pokyny:

Verzi programu si definuje firma. Je povinna zajistit jeho jednoznačnost v rámci svého kódu programu kod_prog.

Viz též poznámka 01.

 

liccis_prog

poznámky:

Licenční číslo programu je v rámci firmy vždy jednoznačné.

 

01- poznámky společné pro kod_prog, verze_prog:

Více uživatelů tohoto produktu této firmy má program se stejným kódem a případně i verzí. To nemusí vadit, rozlišení lze realizovat např. za pomoci licenčního čísla aj.