*vrac - sdělení citlivosti agens na antimikrobiální látku

Sdělení citlivosti agens na antimikrobiální látku.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

latka_kod

a

-8

1

antimikrobiální látka - kód

[NCMPATML] #!, položka klic

poznámky:

antimikrobiální látka podle číselníku.

latka_text

a

-55

?

antimikrobiální látka - text

 

 

text svázaný s kódem

poznámky:

1. antimikrobiální látka podle číselníku.

2. text je svázaný s kódem ”latka_kod”

3. fakultativní

hod_citlivosti

a

1

1

hodnocení citlivosti

[LMHCN] #, položka klic

viz obsah číselníku

kvantita

e

?

kvantita - minimální inhibiční koncentrace antimikrobiální látky

 

pokyny:

viz kvantita - pokyny

autor

e

 

*

autor

 

 

nové od 4.26.01

vracAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

Podmínky pro validaci

 

Podmínky, pokyny, obsah číselníku, poznámky:

 

hod_citlivosti

obsah číselníku LMHCN:

Hodnocení citlivosti:

C = citlivý

R = rezistentní

I = intermediární

N = netestováno

K = kontaminováno

L = výsledek testu k dispozici pouze v laboratoři (týká se vzácných ATB a výjimečných situací)

 

kvantita

pokyny:

Minimální inhibiční koncentrace antimikrobiální látky je zadávána v mg/l testované látky.

 

Kvantita je sdělována číselně. Čísla jsou ukládána ve znakovém tvaru zleva.

Pokud se zadává desetinné číslo, desetinná část je oddělována desetinnou tečkou.

Pokud je zadáván výsledek v semilogaritmickém tvaru, je ukládán ve tvaru  "[-]X,XXXXE[-]YY" (bez mezer) - např. 1E12 nebo 1,25E9 nebo 1,25E-9 atd.