*autor - autor zprávy nebo výsledku

Pracovník, který autorizoval výsledek nebo autor sdělení (dle kontextu).

 

{distribuováno od verze 3.01.01, přepracovaný tvar od 4.16.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

d

-35

1

jméno autora (včetně titulů)

volný text

pokyny:

viz jmeno - pokyny

id_zp

a

9

?

identifikace ZP

 

číslo (znakově);

v délce 9 znaků (první číslice není 0)

pokyny:

1. nyní ID dle Národního registru zdravotnických pracovníků

(ÚZIS), v další verzi bude upraveno - zobecněno

2. po spuštění registru NRZP bude údaj povinný

3. s ohledem na PS bude zobecněno a bude připojena informace o kódovém systému

4.20.01 - upřesnění povolených hodnot - číslo (znakově);

v délce 9 znaků (první číslice není 0)

id_autor

a

-64

?

identifikace autora

volný text

pokyny:

viz id_autor - pokyny

4.18.03

prodlouženo

odbornost

a

3

?

odbornost autora

[ODBORN] X, položka kod

poznámky:

viz odbornost - poznámky

id_clk

a

10

?

ID přidělované ČLK

číslo

pokyny:

1. tzv. evidenční číslo

2. fakultativní údaj

nové

od 4.08.05

role_klic

a

-10

?

profesionální role autora - klíč

[EZDRROLE] #!, položka klic

 

poznámky:

viz role_klic - poznámky

nové od 4.16.01

role_text

a

-80

?

profesionální role autora - text

[EZDRROLE] #!, položka nazev

 

pokyny:

název z číselníku odpovídající sdělovanému "role_klic"

poznámky:

viz role_klic - poznámky

nové od 4.16.01

poznámky:

viz 01

 

[XML Schema]    [Příklad]

Podmínky pro validaci 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

Poznámky k celému bloku:

 

Blok autor se vyskytuje například v blocích:

dgz

lez

davka

reakce

text

ua

uks

uot

urf

utm

ku_z_lab

hodnoceni

 

jmeno

pokyny:

Volný text, bez striktní specifikace pořadí - doporučuje se uvádět v pořadí: titul, jméno, příjmení, (titul).

 

Je součástí elementu volajícího datového bloku - viz zápis v DTD - př.: <autor> MUDr. Jan Pavel </autor>; je obsahem elementu.

 

Podle kontextu použití bloku se uvažuje autor sdělení nebo pracovník odpovědný za autorizaci.

V případě bloku vrb  se jedná o autora i autorizujícího - zde se (dosud) nerozlišuje.

Autor nemusí být současně garantem dat - viz též blok garant_dat.

Autor nemusí být totožný s pracovníkem uvedeným v bloku is.

 

id_autor

pokyny:

Uvádí se volným textem. Vychází se z dohody komunikujících stran. Fakultativní.

 

odbornost

poznamky:

Uvádí se údaj z číselníku odborností vydávaného ÚZIS ČR přebíraného od VZP (fakultativní).

 

role_klic, role_text

poznámky:

Údaj je potřebný v rámci projektu Patient Summary.

 

01:

Poznámky:

Očekávají se další vhodné ID, budou-li pro praxi potřebné.

*