*uaf - obsah bloku urgentní informace - alergie - formalizovaně

Urgentní informace o pacientovi - jeho alergie - formalizovaný popis k jednomu agens.

 

{distribuováno od verze 4.16.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typ_agens

a

1

1

typ agens

L, P, S, N

viz seznam hodnot

pokyny:

viz typ_agens - pokyny

poznámky:

viz typ_agens - poznámky

typ_reakce

a

1

1

typ nežádoucí reakce

A, I, S, H

viz seznam hodnot

poznámky:

viz typ_agens - poznámky

ds 4.25.01

doplněno H

alerg_lek_klic

e

-10

?

alergen typu lék - klíč

[EACTING] #!, položka klic

pokyny:

1. viz 01

2. uvádí se jen, pokud je element typ_agens = "L"

alerg_nelek_klic

e

-10

?

alergen typu ne lék - klíč

[EALERGEN] #!, položka klic

pokyny:

1. viz 01

2. uvádí se jen, pokud je element typ_agens = "P", nebo "S"

alerg_text

e

-120

?

alergen - text

[EACTING] #!, položka nazev

nebo

[EALERGEN] #!, položka nazev

pokyny:

název z číselníku odpovídající sdělovanému alerg_lek_klic, nebo alerg_nelek_klic

 

alerg_info

a

-255

?

alergen - další neformalizované informace

volný text

pokyny:

další doplňující nebo upřesňující informace k alergenu (agens)

např. konkrétní léky, preparáty aj.

ar_klic

a

-10

?

popis alergické reakce - klíč

[EALERGRE] #!, položka klic

pokyny:

viz 01

ar_text

a

-60

?

popis alergické reakce - text

[EALERGRE] #!, položka nazev

pokyny:

název z číselníku odpovídající sdělovanému ar_klic

 

szp_klic

a

-10

?

stupeň závažnosti projevu - klíč

[EZAVAZ] #!, položka klic

pokyny:

viz 01

 

szp_text

a

-30

?

stupeň závažnosti projevu - text

[EZAVAZ] #!, položka nazev

pokyny:

název z číselníku odpovídající sdělovanému szp_klic

 

info_text

a

-255

?

doplňující informace a poznámky

volný text

poznámky:

informace je nepřeložitelná do Patient Summary

 

uafAny

e

?

firemní blok

 

pokyny:

viz  firemní bloky

 

 

[XML Schema]

 

Podmínky, pokyny a další informace:

 

uaf

pokyny k celému bloku:

Blok je volán z ua a slouží k vložení formalizované informace k jednomu agens.

Vychází z požadavků projektu Patient Summary a Propouštěcí zpráva.

Údaje o autorovi, datumu diagnostikování a další jsou v nadřazeném bloku ua.

 

Poznámky:

Údaje uváděné v tomto bloku nemají bezprostřední vazbu na datové bloky nesoucí příslušná laboratorní vyšetření (viz ku_z_lab), tj. položky patřící do kategorie „SIGE“ (Ige proti…). Obsah tohoto bloku uaf byl zpracován lékařem (na základě předchozích laboratorních i klinických vyšetření).

 

 

typ_agens

seznam hodnot:

L = léky

P = potraviny

S = substance (látky)

N = neznámý typ agens

 

pokyny:

Pokud je zadáno „L“, bude uveden alergen typu lék, tj. bude vyplněna položka alerg_lek_klic.

Pokud je zadáno „P“, nebo „S“, bude uveden alergen typu „ne-lék“, tj. bude vyplněna položka alerg_nelek_klic.

Pokud je zadáno „N“, jedná se o neznámý typ agens. (Je zavedeno dle projektu Patient Summary.)

 

poznámky:

Kombinace množin přípustných hodnot v položce typ_agens a typ_reakce odpovídá číselníku epSOSAdverseEventType.

 

 

typ_reakce

seznam hodnot:

A = alergie

I = intolerance

S = sklon k nežádoucí reakci

H = nealergická hypersenzitivita

 

 

01 - pokyny společné pro alerg_lek_klic, alerg_nelek_klic, ar_klic, szp_klic:

Zadává se "klic" - klíč DASTA, ne klíč Concept Code dle epSOS!

Viz popis struktury číselníku.