*ku - klinické události - obálka pro klinické události    

Obálka pro klinické události různých typů fází - blok je zařazen do bloku "ip".

 

{distribuováno od verze 4.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

ku_p

 

e

 

+/

KU pro fáze typu P (přiřazení)

 

Pokyny a poznámky:

 

1. Je-li zasíláno ku_p, nelze již zasílat žádný jiný typ fáze KU

(tj. ku_z, ku_o ani ku_a)!

 

2. Slouží k zaslání výčtu idku zasílaných v minulém období pod id_pactyp_id_pac = 1 za účelem jejich korektního přiřazení k právě zjištěnému pacientovi s korektními identifikačními údaji.

 

(Neslouží k opravě chybných přiřazení!)

Nové od

DS 4.13.01

ku_z

e

/*

KU pro fáze typu Z (zpracování)

Pokyny a poznámky:

Obsahuje různé typy klinických událostí vázané k různým časům.

Mohou zde být i podklady významné pro objednávky (viz ku_o, položka ku_prilohy).

Touto cestou se řeší i sdělení třetí straně na základě

smluvního vztahu

(např. systémům typu IZIP),

zaslání dat do převodníku DASTA/Patient Summary aj.

ku_o

e

/*

KU pro fáze typu O (objednávky)

Pokyny a poznámky:

Obsahuje pouze typy klinických událostí odpovídající zaměření příjemce.

ku_a

e

/*

KU pro fáze typu A (akceptace)

Pokyny a poznámky:

Slouží k akceptaci příjemci doručené objednávky či zprávy.

 

Poznámka:

Některé IS s akceptací dosud neumějí pracovat - ověřte.

kuAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

*ku

informace k celému bloku "klinické události":

 

Blok ku je vložen do pacientského bloku ip (počínaje verzí DS 4.01) a umožňuje zařadit libovolný počet bloků klinických událostí všech typů a fází. Blok ku určuje pořadí jejich řazení s ohledem na typy fází. V rámci jedné fáze není v současné době pořadí sdělovaných klinických událostí Datovým standardem předepisováno.

 

Pozor!

Je-li zasíláno ku_p, nelze již zasílat žádný jiný typ fáze KU, tj. události typu ku_z, ku_o ani ku_a!

 

Upozornění:

Jsou-li k objednávce v ku_o připojené potřebné zprávy ku_z, musí být v příslušné objednávce (ku_o) realizováno provázání na odpovídající zprávy (ku_z) - viz položka ku_prilohy ku_o.

 

 

Co je míněno pod pojmem „klinická událost“:

Klinické události - základní informace

Klinické události aktuální platné