*ku_z_propz_sprij - propouštěcí zpráva - stav při přijetí

Propouštěcí zpráva pacienta - A.2.4 - stav při přijetí (volitelné)

 

{distribuováno od verze 4.25.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

 

 

 

 

objektivní nález

A.2.4.1

 

 

 

dat_vys_prij

 

e

 

?

datum a čas vyšetření pacienta v průběhu jeho přijímání

A.2.4.1.1

formát DT, D

Datový blok dat_xx.

 

 

(volitelné)

 

prij_pracovnik

e

 

*

pracovník, který příjmové vyšetření provedl

A.2.4.1.2

 

Datový blok pracovník.

Nemusí být totožný s autorem dokumentu.

Lze uvádět více pracovníků.

(volitelné)

 

 

 

 

 

antropometrické údaje A.2.4.1.3

 

Výsledky antropometrických měření pacienta:

•Požadované:

výška, hmotnost, BMI (automatický výpočet z uvedených hodnot)

•Volitelné:

obvod hlavy, hrudníku, břicha…

 

vys_a_text

e

 

?

antropometrické vyšetření - text

A.2.4.1.3.1

volný text

Datový blok text.

Není-li cele sděleno položkou h, nebo vys_a_param, sdělí se volným textem.

Zadá lékař při příjmu.

(požadované)

 

h

e

 

?/

antropometrické vyšetření souhrnně

 

Datový blok h, zavedený v DASTA pro souhrnné formalizované sdělování základních antropometrických údajů.

Sděluje se buď prostřednictvím bloku h, nebo vys_a_param.

(volitelné)

 

vys_a_param

e

 

/?

antropometrické vyšetření -parametrický záznam

A.2.4.1.3.2

 

Datový blok p_zap_vys.

Sděluje se buď prostřednictvím bloku h, nebo vys_a_param.

(volitelné)

 

vys_a_pracovnik

e

 

*

antropometrické vyšetření provedl

A.2.4.1.3.3

 

Datový blok pracovník.

Identifikuje osobu, která vyšetření provedla nebo je zdrojem informací o výsledku vyšetření. Tato osoba nemusí být totožná s autorem dokumentu. Může jich být více.

(volitelné)

 

 

 

 

 

základní životní funkce

A.2.4.1.4

 

Výsledky měření základních životních funkcí pacienta:

•Požadované:

Tepová frekvence, dechová frekvence, TK

•Volitelné:

Saturace 02

 

vys_f_typ

e

 

1

vyšetření vitálních funkcí - klasifikace typu

A.2.4.1.4.1

 

Klasifikace typu vyšetření.

Zde fixní hodnota:

vital-signs.

(povinné)

 

vys_f_text

e

 

?

vyšetření vitálních funkcí - text

A.2.4.1.4.2

volný text

Datový blok text.

Textový zápis vyšetření zadaný lékařem při příjmu.

(požadované)

 

fyznal

e

 

?/

vyšetření vitálních funkcí souhrnně

 

Datový blok fyznal, zavedený v DASTA pro souhrnné formalizované sdělování základních parametrů vyšetření vitálních funkcí.

Sděluje se buď prostřednictvím bloku fyznal,

nebo vys_f_param.

(volitelné)

 

vys_f_param

e

 

/?

vyšetření vitálních funkcí - parametrický záznam

A.2.4.1.4.3

 

Datový blok p_zap_vys.

Sděluje se buď prostřednictvím bloku fyznal,

nebo vys_f_param.

(volitelné)

 

vys_f_pracovnik

e

 

*

vyšetření vitálních funkcí provedl

A.2.4.1.4.4

 

Datový blok pracovník.

Identifikuje osobu, která vyšetření provedla nebo je zdrojem informací o výsledku vyšetření. Tato osoba nemusí být totožná s autorem dokumentu. Může jich být více.

(volitelné)

 

 

 

 

 

somatické vyšetření

A.2.4.1.5

Vyšetření pomocí smyslů vyšetřujícího (pohledem, poslechem, pohmatem a poklepem) a posuzování, zda se takto zjištěné nálezy odchylují od normy. Pokud ano, označujeme tyto odchylky jako objektivní příznaky.

 

vys_s_text

e

 

1

somatické vyšetření - text

A.2.4.1.5.1

volný text

Datový blok text.

Textový zápis vyšetření zadaný lékařem při příjmu.

(požadované)

 

vys_s_pracovnik

e

 

*

somatické vyšetření provedl

A.2.4.1.5.2

 

Datový blok pracovník.

Identifikuje osobu, která vyšetření provedla nebo je zdrojem informací o výsledku vyšetření. Tato osoba nemusí být totožná s autorem dokumentu. Může jich být více.

(volitelné)

 

 

 

 

 

funkční stav při přijetí

A.2.4.2

 

Funkční stav lze hodnotit několika různými způsoby, obvykle se zaměřením na schopnosti osoby vykonávat základní aktivity každodenního života (ADL), které zahrnují základní sebeobsluhu, jako je koupání, krmení a toaleta a instrumentální aktivity každodenního života (IADL), které zahrnují činnosti jako vaření, nakupování a řízení vlastních záležitostí.

 

dat_hodn_fs

e

 

?

funkční stav - datum a čas hodnocení

A.2.4.2.1

formát DT. D

Datový blok dat_xx.

 

(volitelné)

 

vys_fs_text

e

 

?

vyšetření funkčního stavu - text

A.2.4.2.3

volný text

Datový blok text.

Textový zápis vyšetření zadaný lékařem při příjmu. Preferovaný bude zápis formalizovaný.

(volitelné)

 

vys_fs_form

 

e

 

*

vyšetření funkčního stavu - formalizovaně

A.2.4.2.4

 

Datový blok vys_fs_form. Formalizované hodnocení funkčního stavu pacienta dle jednotlivých hodnotících kategorií zvoleného systému hodnocení (např. MKF).

(volitelné)

 

vys_fs_pracovnik

e

 

*

vyšetření funkčního stavu provedl

A.2.4.2.2

 

Datový blok pracovník.

Identifikuje osobu, která vyšetření provedla nebo je zdrojem informací o výsledku vyšetření. Tato osoba nemusí být totožná s autorem dokumentu. Může jich být více.

(volitelné)

 

 

[XML Schema]

 

Podmínky, pokyny, poznámky: