*ku_z_propz_h_p - jednotlivý pobyt na oddělení pro propouštěcí zprávu - údaje o hospitalizaci

Propouštěcí zpráva pacienta - údaje o pobytu na oddělení - A.2.3.6 (požadované)

 

{distribuováno od verze 4.25.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

dat_pob_od

e

 

1

pobyt na oddělení od

A.2.3.6.1

formát DT, D

Datový blok dat_xx.

(povinné)

 

dat_pob_do

e

 

1

pobyt na oddělení do

A.2.3.6.1

formát DT, D

Datový blok dat_xx.

(povinné)

 

odd_kod

e

 

?

identifikátor oddělení

A.2.3.6.2

číselník

Úplný kód pracoviště (oddělení) dle NRPZS (Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb).

(požadované)

 

odd_naz

e

-80

1

název oddělení

A.2.3.6.3

volný text

Název pracoviště (oddělení).

(povinné)

 

odd_adr

 

e

 

+

kontakty na oddělení

A.2.3.6.4

 

Datový blok adresa a.

Adresy a telekomunikační kontakty na uvedené oddělení.

(požadované)

 

 

[XML Schema]

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

Poznámka:

Datový blok je volán z bloku ku_z_propz_hosp pro každý samostatný pobyt pacienta na oddělení během hospitalizace.