*ku_z_propz_prubh_p - propouštěcí zpráva - průběh hospitalizace - problém

Propouštěcí zpráva pacienta - A.2.7.1 - průběh hospitalizace - problém (dg. souhrn)

 

{distribuováno od verze 4.25.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

 

 

 

 

diagnostický souhrn

A.2.7.1

 

 

prob_popis

e

 

1

popis problému

A.2.7.1.1

volný text

 

(povinné)

 

prob_kod

 

e

 

*

kód popisovaného problému

A.2.7.1.2

kód dle

MKN-10, O,

Orphacode,

IPS…

Datový blok mknorpha.

Formalizované vyjádření zdravotního problému kódem.

(požadované)

 

prob_dat_od

e

 

1

datum vzniku problému (onemocnění)

A.2.7.1.3

formát

D, MR, R

Datový blok dat_xx.

Přesné nebo přibližné datum.

(požadované)

 

prob_dat_do

e

 

?

datum vyřešení či remise

A.2.7.1.4

formát

D, MR, R

Datový blok dat_xx.

Přesné nebo přibližné datum.

(požadované)

 

prob_klin

e

1

?

klinický stav problému

seznam hodnot:

A=aktivní

N=neaktivní

Interní číselník: A, N.

 

 

(volitelné)

 

prob_kat_text

e

 

?

kategorie problému - text

A.2.7.1.5

volný text, výběr ze seznamu

Klasifikace problému z hlediska vlivu na průběh hospitalizace.

(požadované)

 

prob_kat_kod

e

 

?

kategorie problému - kód

A.2.7.1.5

číselník:

bude dořešen,

nyní se zadává

volným textem v položce prob_kat_text

Komplikace (problém vzniklý v průběhu hospitalizace),

aktivní problém řešený v průběhu hospitalizace,

aktivní problém neřešený či nemající vliv na průběh hospitalizace (komorbidita).

(požadované)

 

prob_okol

e

 

?

okolnosti vyřešení

A.2.7.1.6

volný text

Důvod, pro který se stav problému změnil na neaktivní. Takovým důvodem může být např. chirurgický zákrok, lékařské ošetření apod.

Toto pole obsahuje „volný text“, který se uvádí pouze, pokud nejsou okolnosti řešení zahrnuty v jiných oblastech PZ (výkony, implantáty apod.)

(volitelné)

 

prob_zav_text

e

 

?

závažnost - text

A.2.7.1.7

volný text

Hodnocení závažnosti klinikem.

(volitelné)

 

prob_zav_kod

e

1

?

závažnost - kód

A.2.7.1.7

seznam hodnot:

T=těžký

S=střední

M=mírný

Interní číselník: T, S, M.

Číselník hl7:condition-severity:

24484000 Severe - těžký

6736007 Moderate - střední

255604002 Mild - mírný

(volitelné)

 

prob_stad_text

e

 

?

stádium onemocnění - text

A.2.7.1.8

volný text

Stadium/grading problému dle zvolené škály textem.

Jako výchozí byla zvolena klasifikace TNM (klasifikace zhoubných novotvarů) a MKN-O (mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii).

(volitelné)

 

prob_stad_kod

e

 

*

stádium onemocnění - kód

A.2.7.1.8

kód dle

TNM

MKN-O

Datový blok mknorpha. Stadium/grading problému dle zvolené škály kódem.

Jako výchozí byla zvolena klasifikace TNM (klasifikace zhoubných novotvarů) a MKN-O (mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii).

(volitelné)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[XML Schema]

 

Podmínky, pokyny, poznámky: