*sdilejici - sdílející pracoviště a pracovníci

Pracoviště a pracovníci, kteří obdrží kopii zprávy či další informace jako žadatel (dle kontextu).

 

{distribuováno od verze 4.26.02}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

pracoviste

e

 

1

sdílející pracoviště

 

 

pokyny, poznámky:

žadatel požaduje, aby provádějící pracoviště zaslalo zprávu či další informace také tomuto pracovišti

 

pracovnik

e

 

*

sdílející pracovník z pracoviště

 

 

pokyny, poznámky:

pro více pracovníků se opakuje

 

poznamka

e

-255

?

poznámka, text

 

volný text

pokyny, poznámky:

fakultativní prostor pro sdělení připojené k objednávce; vrací se se zprávou

 

stav

e

-8

?

stav odeslání kopie

Interní číselník:

nelze_td,

nelze_as

odeslano

nyni_ne

pokyny, poznámky:

1. Informace o realizaci:

nelze_td - nelze odeslat z tech. důvodů (např. IS neumí, závada);

nelze_as - nelze odeslat, neznámá adresa spojení;

odeslano - zpráva je odeslána provádějícím pracovištěm, datum a čas uveden v dat_zaslani;

nyní_ne - nyní jen dílčí zpráva, bude zaslána až finální najednou.

2. V bloku ku_z povinné!

 

dat_zaslani

e

 

?

datum odeslání kopie zprávy sdílejícímu pracovišti

formát DTS

pokyny, poznámky:

1. viz element dat_xx

2. při zasílání v bloku ku_o se nevyplňuje - ignoruje;

3. při zasílání v bloku ku_z se sděluje datum a čas odeslání sdílené zprávy.

 

 

[XML Schema]    [Příklad]

Podmínky pro validaci 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

Poznámky k celému bloku:

Současně s objednávkou může žadatel zaslat provádějícímu pracovišti požadavek, aby byla zpráva (zpracovaná zakázka) zaslána nejen žadateli, ale současně také uvedenému sdílejícímu pracovišti. Lze také určit jednoho či více konkrétních pracovníků tohoto pracoviště. Pokud je sdílejících pracovišť více, blok je opakován.

Pokud je s objednávkou v ku_o zaslán blok sdilejici, je také vracen v bloku ku_z.

Pokud provádějící pracoviště z technických důvodů nemůže odeslat požadovanou kopii zprávy, uvede v elementu stav = nelze_td.

Pokud provádějící pracoviště nemůže odeslat požadovanou kopii zprávy z důvodů neexistující či neznámé adresy spojení, uvede v elementu stav = nelze_as.

Pokud provádějící pracoviště korektně odešle požadovanou kopii zprávy, uvede v elementu stav = odeslano a v elementu dat_zaslani uvede datum a čas odeslání.

Pokud provádějící pracoviště nebude odesílat dílčí zprávu, ale až najednou kompletní, uvede v elementu stav = nyni_ne (týká se vyšetření sdělovaných po částech).