Označení číselníku v DS

NCLPJEDN

Název číselníku v DS

Číselník jednotek

Název souboru v DS

nclpjedn.xml

V DS uložen ve složce

nclp_data/ds_NCLP/all

Menu v programu ČLP

Číselníky -> Položky

Označení v  menu v programu ČLP

Jednotky

Využívá se v DS

nazvy a číselník [NCLPPOL]

Struktura číselníku

popis struktury číselníku NCLPJEDN

Náhled číselníku

náhled číselníku NCLPJEDN

Obsah číselníku

obsah číselníku NCLPJEDN

Poznámka

 

Popis:

Z tohoto číselníku mohou IS přebírat příslušné názvy.

Základní název (v délce max. 20 znaků) je duplicitně uložen do číselníku NCLPPOL.

Fakultativně mohou být uváděny příslušné lokální názvy používané v LIS (pak se LIS musí postarat o potřebnou distribuci číselníku příslušným uživatelům). Toto je ale u číselníku jednotek výjimečné!

Viz též -  SI jednotky.