*nazvy - názvy pro nálezovou sestavu

Názvy pro nálezovou sestavu. Jsou fakultativní, lze je přebírat z LČLP nebo NČLP (zdroj se sděluje).

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typ_cispol

a

1

?

typ číselníku, z něhož jsou vybrány názvy

“N, L”

viz seznam hodnot

poznámky:

1. implicitní hodnota = L

2. viz typ_cispol - poznámky

nadpis_nal

a

-55

?

nadpis řádku

text

pokyny:

konstrukce dle ČLP, SLP, či LIS

viz nadpis_nal - pokyny

úprava popisů

DS 3.17.05

DS 4.08.05

nadpis_nal_dop

a

-55

?

nadpis řádku - doplňující informace

text

pokyny:

konstrukce dle ČLP, SLP, či LIS

viz nadpis_nal_dop - pokyny

viz též nadpis_nal - pokyny

nové od

DS 3.17.05

DS 4.08.05

system

a

-32

?

název systému

text

pokyny:

viz 01

poznámky:

vychází z NČLP/LČLP

viz též [NCLPSYST]

material

a

-32

?

název materiálu primárně zaslaného

text

pokyny:

viz material - pokyny

poznámky:

vychází z NČLP/LČLP viz též [NCLPMAT]

komponenta

a

-55

?

název vyšetřované komponenty

text

pokyny:

viz 01

poznámky:

vychází z NČLP/LČLP

viz též [NCLPKOMP]

úprava délky od DS3.02.01

druh_veliciny

a

-32

?

druh veličiny

text

pokyny:

viz 01

poznámky:

vychází z NČLP/LČLP

viz též [NCLPDRVL]

jednotka

a

-20

?

název jednotky

text

pokyny:

2. viz jednotka - pokyny

2. viz 01

poznámky:

od

DS3.14.01

změna popisu

procedura

a

-32

?

název procedury

text

pokyny:

viz 01

poznámky:

vychází z NČLP/LČLP

viz též [NCLPPROC]

4.17.01

doplněna poznámka do textu 01

nazvyAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*nazvy

pokyny k celému bloku:

 

POZOR!

Datový blok je nepovinně vkládaný do bloků VRi - je fakultativní!

Některé IS příjemce nebo prohlížecí nástroje tento blok ignorují a pracují pouze s názvy přebíranými z NČLP případně ze sdíleného LČLP nebo pracují s názvem sdělovaným v bloku ku_z_lab.

 

Pokud je blok zasílán, je vhodné zasílané názvy přebírat a využívat při tvorbě zpráv.

 

Blok nabízí několik alternativ pro předávání názvů potřebných pro konstrukci nálezové sestavy příjemcem - vždy musí být respektována norma ČSN EN ISO 15189 : 2013 a normy novější.

 

Nejčastěji bude přebírán laboratoří zasílaný nazev_nal s případným dodatkovým nazev_nal_dop (názvy uváděné laboratoří většinou také v papírových nálezových sestavách).

 

Standardní je cesta, kdy příjemce nález konstruuje přímo na základě aktuálních číselníků NČLP.

Pokud toto není možné, lze za pomoci uvedeného bloku zaslat jednotlivé potřebné názvy.

 

V praxi se bude nejčastěji jednat o dvě základní alternativní cesty:

·        nadpis_nal  a  jednotka  a  druh veličiny  (nadpis_nal by měl obsahovat materiál a komponentu případně i druh veličiny)

·        system nebo material  a  komponenta  a  druh veličiny   a  jednotka  (případně i procedura)

 

Viz též  nadpisy do nálezové sestavy.

Viz též nastavení komunikačního protokolu - prot_kom a blok los.

 

 

typ_cispol

seznam hodnot:

N = NČLP = „národní“

L = LČLP (resp. LIS) = „lokální“

 

 

poznámky:

Informace pro IS příjemce, jaké názvy jsou sdělovány - z jakého zdroje byly vybrány.

Pokud není uvedeno, považují se názvy za lokální.

 

 

nadpis_nal

pokyny:

Nadpis pro hlavní nálezový řádek přebíraný z údajů v LČLP, NČLP nebo konstruovaný v LIS.

Je doporučováno přebírání z definice ”názvu pro LP2” v programu ČLP nebo systému SLP - přebírání názvu z Laboratorní příručky.

Je doporučeno jeho zobrazování v nálezu na výsledkovém řádku (nejčastěji vlevo, vpravo pak hodnota výsledku).

Nebude obsahovat jednotku, ta bude uváděna za hodnotou (z položky ”jednotka” nebo ”jednotka_LCLP”).

Jedná se o alternativní řešení s ohledem na různé LIS a NIS.

 

 

nadpis_nal_dop

pokyny:

Dodatková (doplňující) informace k názvu uvedenému v nadpis_nal.

Pokud je zasílán nazev_nal_dop, bude zobrazován pod nadpis_nal, nejčastěji menším či méně výrazným písmem.

nazev_nal_dop neobsahuje žádné údaje zásadního významu, pokud IS příjemce neumí zpracovat, ignoruj ho.

 

 

material

pokyny:

Systém je vázaný k definici v NČLP a ne vždy se kryje se zasílaným primárním materiálem (viz číselník systémů [NCLPSYST]). Do nálezových sestav bývá vhodnější ukládat název příslušného primárního materiálu.

 

 

jednotka

pokyny:

Jednotka musí být významově identická s jednotkou jednotka z bloku vrn, v níž je sdělována hodnota výsledku. Může se od ní odlišovat pouze formálně, například v zápisu exponentů nebo zápisu jednotek typu „mikro“ / u atd.

Poznámka: Ke sdělení jednotky lokální slouží blok prepocet, který lze fakultativně zařadit do bloku vrn.

 

 

01 - pokyny společné pro system, komponenta, druh_veliciny, jdnotka, procedura:

Nadpis pro nálezový řádek pro příslušný sloupec nálezu. Obsah je přebírán z příslušného číselníku LČLP nebo NČLP.

Text je vhodné předávat jen těm IS, které si nemohou nebo neumějí příslušné údaje načíst přímo z LČLP nebo NČLP.

Viz též [NCLPMAT], [NCLPKOMP], [NCLPDRVL], [NCLPJEDN], [NCLPPROC].

 

Poznámka:

Je-li v ku_z_lab sdělována specifikace procedury spec_proc, nemá vliv na hodnotu uvedenou v položce procedura v bloku nazvy.

V bloku nazvy se uvádějí pouze údaje z definice příslušné položky NČLP, spec_proc doplňuje podrobnější informaci o proceduře v případě, že v NČLP je procedura zástupná, tj. * nebo IA.