Označení číselníku v DS

NCLPKOMP

Název číselníku v DS

Číselník komponent

Název souboru v DS

nclpkomp.xml

V DS uložen ve složce

nclp_data/ds_NCLP/all

Menu v programu ČLP

Číselníky -> Položky

Označení v  menu v programu ČLP

Komponenty

Využívá se v DS

nazvy a číselník [NCLPPOL]

Struktura číselníku

popis struktury číselníku NCLPKOMP

Náhled číselníku

náhled číselníku NCLPKOMP

(zde se zobrazuje jen úzký orientační výběr údajů)

Obsah číselníku

obsah číselníku NCLPKOMP

Poznámka

 

Popis, poznámky:

Z tohoto číselníku mohou IS přebírat příslušné názvy a další údaje.

Základní název a další významné údaje jsou duplicitně uloženy i do číselníku NCLPPOL.

V programu ČLP i systému SLP jsou k dispozici další údaje i informace.

Fakultativně mohou být uváděny příslušné lokální názvy používané v LIS (pak se LIS musí postarat o potřebnou distribuci číselníku příslušným uživatelům).