Označení číselníku v DS

NCLPPROC

Název číselníku v DS

Číselník procedur

Název souboru v DS

nclpproc.xml

V DS uložen ve složce

nclp_data/ds_NCLP/all

Menu v programu ČLP

Číselníky -> Položky

Označení v  menu v programu ČLP

Procedury

Využívá se v DS

ku_z_lab, nazvy a číselník [NCLPPOL]

Struktura číselníku

popis struktury číselníku NCLPPROC

Náhled číselníku

náhled číselníku NCLPPROC

Obsah číselníku

obsah číselníku NCLPPROC

Poznámka

 

Popis:

Z tohoto číselníku mohou IS přebírat příslušné názvy.

Základní název (v délce max. 32 znaků) je duplicitně vložen do číselníku NCLPPOL.

Fakultativně mohou být uváděny příslušné lokální názvy používané v LIS (pak se LIS musí postarat o potřebnou distribuci číselníku příslušným uživatelům).

Na číselník NCLPPROC je navázaný číselník specifikací procedur [NCLPSP].