Označení číselníku v DS

NCLPUVIS

Název číselníku v DS

Číselník událostí z hlediska interpretace škál

Název souboru v DS

nclpuvis.xml

V DS uložen ve složce

nclp_data/ds_NCLP/all

Menu v programu ČLP

Číselníky -> Škály

Označení v  menu v programu ČLP

Události z hlediska interpretace

Využívá se v DS

skala

ds_cistype.xsd (výčet klíčů číselníku)

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Náhled číselníku

náhled číselníku NCLPUVIS

Obsah číselníku

obsah číselníku NCLPUVIS

Poznámka

pro speciální použití

 

Popis:

Číselník událostí, pro které mohou být vypracovávány škály.

Klinické stavy a situace významné z hlediska interpretace laboratorních výsledků.

(Nejčastěji je využívána hodnota “GRAV” = gravidní.)

Události jsou sdělovány příslušnou položkou NČLP.