Označení číselníku v DS

LCLPSKAL

Název číselníku v DS

Interpretační škály k položkám - lokální škály.

Název souboru v DS

lclpskal.xml

V DS uložen ve složce

-

Menu v programu ČLP

Škály

Označení v  menu v programu ČLP

Škály lokální

Využívá se v DS

skala a  vrn (nepřímo)

Struktura číselníku

popis struktury číselníku LCLPSKAL

Náhled číselníku

náhled číselníku LCLPSKAL

Obsah číselníku

-

Poznámka

 

Popis:

Interpretační škály (referenční meze) lokální. Využívá DS i spolupracující LIS.

Může být poskytován IS, kterým příslušná laboratoř zasílá výsledky.

Při vytváření lokálních škál může být jako vzorový zdroj (inspirace) využíván číselník [NCLPSKAL].

 

Upozornění:

Horní věková hranice pro zadávání je 99 roků, tj. 36160 dnů.

Starší pacient je interpretován jako pacient o stáří 99 roků (36160 dní).

V informačním sytému nutno patřičně ošetřit!