Označení číselníku v DS

NCLPTAV

Název číselníku v DS

Číselník typů analytických vzorků

Název souboru v DS

nclptav.xml

V DS uložen ve složce

nclp_data/ds_NCLP/all

Menu v programu ČLP

Číselníky -> Položky

Označení v  menu v programu ČLP

Analytický vzorek

Využívá se v DS

loi

ds_cistype.xsd (výčet klíčů číselníku)

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Náhled číselníku

náhled číselníku NCLPTAV

Obsah číselníku

obsah číselníku NCLPTAV

Poznámka

 

Popis:

Typ analytického vzorku je připojován pouze k materiálu "moč".

 

Poznámka k DS 3.01.01 a výše:

Původně se jednalo o fakultativní lokální číselník LCLPTAV. NCLPTAV je od verze 3.01.01 součástí DS.