Označení číselníku v DS

NCLPSTS

Název číselníku v DS

Číselník stavů respektive typů škál.

Název souboru v DS

nclpsts.xml

V DS uložen ve složce

nclp_data/ds_NCLP/all

Menu v programu ČLP

Číselníky -> Škály

Označení v  menu v programu ČLP

Stavy, typy škál

Využívá se v DS

-

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Náhled číselníku

náhled číselníku NCLPSTS

Obsah číselníku

obsah číselníku NCLPSTS

Poznámka

 

Popis:

Fakultativní číselník pro vyznačení stavu nebo typu škály.

Využívají jen některé IS.