*pv - platební vztah (pouze DS3)

Definice aktuálního platebního vztahu pacienta (tj. ”kdo hradí”) - pojišťovna typu ”VZP” nebo přímý plátce.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typ_pv

a

1

1

typ platebního vztahu

Z, P, O

viz seznam hodnot

podmínky:

viz typ_pv - podmínky

 

 

p

e

 

1/

zdravotní pojišťovna typu VZP pacienta

 

pokyny:

1. viz p - pokyny

2. viz 01

 

a

e

 

/?

adresa jiného plátce (kromě pojišťovny typu VZP pacienta)

 

pokyny:

1. viz a - pokyny

2. viz 01

 

dat_ab

a

 

?

datum aktualizace bloku pv

 

formát DTS

 

 

 

SEMAFOR_DS3[DTD]    [Příklad]

 

 

Poznámky, pokyny a další informace:

 

*pv

pokyny k celému bloku:

Blok je uváděn jen tehdy, je-li požadováno sdělování výkonů nebo faktur respektive jsou-li výkony nebo faktury sdělovány.

Poznámka:

Původně společný blok pro DS3 a DS4, od verze DS 04.07.01 bylo v DS4 přepracováno - vznikly bloky pv_pac a pv_ku (jen DS4).

 

 

typ_pv

seznam hodnot:

Typ platebního vztahu - číselník:

Z = pacientova pojišťovna typu VZP - specifikovaná v bloku p

P = jiný plátce - přímý plátce - specifikovaný v bloku a

O = jiný plátce - jiná organizace - specifikovaná v bloku a

 

podmínky:

Je-li zadáno ”Z”, musí být přítomen element p a není element a.

Je-li zadáno ”P” nebo ”O”, může být přítomen element a a není element p.

V DTD není závislost na atributu definována! Ošetřuje IS.

 

p

pokyny:

Uvádí se jen tehdy, je-li aktuálním plátcem pacientova pojišťovna typu VZP. Zadává se vždy jen aktuální pojištění vztažené k pacientovi a jeho sdělovaným údajům. Informace o výkonech jsou pak sdělovány prostřednictvím bloku au.

 

a

pokyny:

Uvádí se jen tehdy, není-li aktuálním plátcem pacientova pojišťovna typu VZP (cizinci, výzkum, samoplátci aj.). Zadává se vždy jen aktuální plátce vztažený k pacientovi a jeho sdělovaným údajům. Informace o fakturách jsou pak sdělovány prostřednictvím bloku fa.

 

01 - pokyny společné pro p, a:

Vyskytuje se vždy jen blok p nebo a .

Vzhledem k tomu, že blok pv je využíván jen tehdy, je-li požadováno sdělování výkonů nebo vystavených faktur, je v případě pojištění typu VZP zařazení bloku p povinné. Ošetřuje IS.