*oc - očkování

Záznam o očkování.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

garant_dat

e

 

?

garant ručící za správnost dat odesílaných jinému systému

 

poznámky:

viz garant_dat - poznámky

přidáno od verze DS 3.01.01

ocz

e

 

+

očkování

 

 

 

dat_ak

e

 

?

datum a čas aktualizace na elektronické kartě

formát DTS

poznámky:

připraveno pro další verzi DS. 

 

dat_ab

a

 

?

datum a čas aktualizace bloku

formát DTS

 

 

 

SEMAFOR_DS3[DTD]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*oc

poznámky k celému bloku:

Struktura je prodiskutována s pracovní skupinou pro dětské očkování při Pediatrické společnosti ČLS.

 

garant_dat

poznámky:

Údaj je z hlediska DS fakultativní. Pro některé formy komunikace může být uvádění údaje povinné; povinnost pak bude vyplývat ze smlouvy mezi komunikujícími stranami (například pro komunikace typu "IZIP"). Jedná se o garanta dat obsažených v následujících blocích - garantuje "informace o očkování" jako celek.