*lez - obsah bloku podávané léky

Informace o jednom trvale nebo přechodně podávaném léku včetně dávkování.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typ_med

a

1

1

typ medikace

”T, P”

viz seznam hodnot

ind_oprav_sd

a

1

1

indikace opravného sdělení

N,E,S,U,Z

viz seznam hodnot

pokyny:

viz ind_oprav_sd - pokyny

od 3.16.01 nové hodn.  U, Z

nazev_lek

a

-70

1

název léku

volný text

pokyny:

v případě magistraliter se uvádí jeho vhodné orientační označení

poznámka:

obchodní název

od

DS3.10.01

prodloužena délka

gene_lek

a

-70

?

generický název léku

volný text

od

DS3.10.01

prodloužena délka

kod_lek

a

-7

?

kód podávaného léku

Kód z číselníku uvedeného v cis_kod_lek

pokyny:

viz kod_lek - pokyny

poznámky:

viz kod_lek - poznámky

od DS3.07.01 prodloužena délka

cis_kod_lek

a

-14

?

odkaz na číselník, z něhož byl použit kód podávaného léku

viz seznam hodnot

nové od

DS4.10.01

kod_atc

a

-10

?

kód pro sdělování ATC skupiny léku

poznámka:

údaj vyplývá z číselníku léků, duplicita záměrná

nové od

DS 3.16.01

kod_atb

a

3

?

kód antibiotika

[NCMPATML]

#!

pokyny:

1. mezinárodní kódy ATB

2. viz kod_atb - pokyny

Upozornění: položka bude vyjmuta, nyní je již zbytečná.

Od verze

DS 4.10.01

navrženo

položku

nepoužívat

poznámka:

bude-li to v praxi potřebné, bude doplněn způsob podávání léku a dalších údajů pro farmakokinetiku,

předložte návrhy!

dat_od

e

?

datum  počátku podávání léku

formát D nebo DT

dat_do

e

?

datum ukončení podávání léku

formát D nebo DT

povinné pro ind_oprav_sd = U

rozpis_v

e

-50

?

dávkování - rozpis volným textem

volný text

pokyny:

uvádí se pouze dávkování léku; rozpisy typu magistraliter se uvádějí v položce magistraliter.

magistraliter

e

-255

?

rozpis magistraliter

volný text

pokyny:

rozpis magistraliter (z receptu); neuvádí se kód SÚKL

nové od

DS 3.16.01

pozn

e

-80

?

poznámka k výdeji léku

volný text

poznámky:

viz pozn - poznámky

autor

e

?

autor vložení nebo aktualizace údaje o medikaci

poznámky:

za údaj ručí ten, kdo jej aktualizuje jako poslední!

dat_vb

a

?

datum a čas vytvoření záznamu (zprávy)

formát DTS

nebo DT

povinné pro ind_oprav_sd = Z

nové od

DS 3.16.01

 

SEMAFOR_DS3[DTD]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

Poznámky:

Datový blok je dosud společný pro DS3 a DS4. Pro další vývoj DS4 se předpokládá jeho budoucí oddělení.

Návrhy úprav bloku byly diskutované v konferenci DASTA_VYVOJ - viz pracovní dokument: návrh úprav bloku LEZ  k diskusi

První část diskutovaných úprav byla realizována v roce 2015, další budou realizovány v případě zájmu z praxe a dle SÚKL.

 

typ_med

seznam hodnot:

T = trvalá

P = přechodná

 

ind_oprav_sd

seznam hodnot:

N = nejedná se o opravu

E = sděluje se opětovně, jedná se o opravu původního chybného sdělení

S = původní sdělení stornovat!

U = ukončení platnosti medikace.

Z = změna dávkování léku

 

pokyny:

1. V případě uvedení hodnoty „U“ je povinné sdělit dat_do (datum ukončení podávání léku).

2. V případě uvedení hodnoty „Z“ je povinné sdělit dat_vb (datum a čas vytvoření záznamu)

 

 

kod_lek

pokyny:

Má-li lék kód HVLP, musí se uvést! (Neuvádí se například u léků typu magistraliter.)

 

V České republice se používala délka 5 znaků, od roku 2006 je délka 7 znaků.

Ve Slovenské republice se používá délka 6 znaků.

 

poznámky:

Využívá se jeden z číselníků uvedených v položce cis_kod_lek. Není součástí DS.

Položka může být významná také pro LIS (komentáře k interakcím mezi vyšetřením a lékem, zpracování metab. bilancí aj.).

 

 

cis_kod_lek

seznam hodnot:

KLK

SCAU

SCAU_BEZ_UHRAD

LEKY

NHVLP

 

pokyny:

Uvádí se jeden z číselníků, z něhož byl uváděný kód léku použit.

 

Bude-li to pro praxi potřebné, bude doplněna upřesňující položka cis_kod_lek_v, do níž bude uváděna verze příslušného číselníku.

 

 

Podrobnější informace o číselnících léčiv a nehrazených ZP užívaných v praxi - informativní přehled:

 

KLK — Číselník SÚKL „KLK“:

Číselník KLK obsahuje seznam léčivých přípravků registrovaných v ČR, léčivých přípravků, pro něž byl schválen specifický léčebný program, potravin pro zvláštní lékařské účely a pomocné číselníky. Z číselníku „KLK“ vycházejí číselník léčiv SÚKL (SCAU a SCAU_BEZ_UHRAD), které jsou jeho podmnožinou, z nich pak vycházejí číselníky VZP, SZP.

Číselník „KLK“ je v praxi používán málo, nepraktický je zejména svým velkým rozsahem a nepraktickou podrobností (např. více kódů pro jeden lék).

http://www.sukl.cz/ciselnik-klk?highlightWords=%C4%8D%C3%ADseln%C3%ADk+S%C3%9AKL

 

 

SCAU — číselník SÚKL - seznam léčiv hrazených ZP:

Podmnožina číselníku KLK, která obsahuje jen ty léky (kódy), které mají úhradu ZP

http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni

 

 

SCAU_BEZ_UHRAD — číselník SÚKL - seznam léčiv nehrazených ZP:

Podmnožina číselníku KLK, která obsahuje jen ty léky, které mají nulovou úhradu, ale vyskytují se na trhu.

(Problémem je, že část léků chybí - infúze, výživa, kontrastní látky,...  

http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-nehrazenych-ze-zdravotniho-pojisteni

 

 

LEKY — číselník VZP ČR:

Číselník LEKY uvádí léčivé přípravky (LP) a potraviny pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ), hrazené ze zdravotního pojištění, včetně maximálních cen výrobce a výše a podmínek úhrady a dále pak i přípravky nehrazené ze zdravotního pojištění s aktivním výskytem na trhu ve sledovaném období.

Číselník je vydáván v měsíčním intervalu a zahrnuje všechny změny, ke kterým došlo na základě pravomocných rozhodnutí SÚKL.

Číselník LEKY není totožný se SCAU.

http://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/hromadne-vyrabene-lecive-pripravky-a-potraviny-pro-zvlastni-lekarske-ucely

 

 

NHVLP — číselník SZP ČR - číselník HVLP, PZLÚ:

Číselník ZP = SCAU + SCAU_BEZ_UHRAD + něco navíc z KLK (?)

Číselník nemocničních léčivých přípravků (NHVLP) SZP ČR.

S účinností od 1. ledna 2012 zdravotní pojišťovny sdružené ve Svazu zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR), včetně ZP MV ČR, provádí úhradu hromadně vyráběných léčivých přípravků používaných v ústavní péči na základě číselníku NHVLP vydávaného SZP ČR.

Léčivé přípravky uvedené v číselníku jsou smluvním zdravotnickým zařízením hrazeny ze zdravotního pojištění formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků při poskytování ústavní péče do výše a za podmínek v číselníku uvedených.

Číselník NHVLP SZP ČR je možné stáhnout v *.xls a *.txt formě na následujícím odkazu: 

http://www.szpcr.cz/ciselniky.php?c=lk_saz_nemlp   

 

 

Poznámky:

Jeden konkrétní lék má SÚKLem přidělen jeden kód a je zaveden v číselníku KLK, většinou opakovaně, některé z jeho kódů se vyskytují v dalších číselnících a to vždy se stejným kódem.

Kódy, které jsou v jiných číselnících kromě KLK, jsou vždy i v číselníku KLK.

Mnohé kódy, které jsou v číselníku KLK, nejsou v jiných číselnících (jeden lék je veden pod více kódy dle výrobce, balení, správního řízení atd.).

Dle vyjádření některých tvůrců NIS jsou v praxi vytvářeny tzv. „místní číselníky“, v nichž se objevují účelově vybrané kódy z více číselníků.

 

 

kod_atb

pokyny:

Pokud je podáváno antibiotikum a není znám jeho kód (není součástí číselníku antimikrobiálních látek [NCMPATML]), zadá se náhradní text - kód ”ATB”. Položka je významná pro mikrobiologická vyšetření i nálezy.

Poznámka: Pokud je uveden odkaz na číselník léků, je tento údaj nadbytečný.

 

pozn

pokyny:

Volný text, není blíže specifikováno.

 

*