*lop - požadavek na vyšetření (základní typ)

Požadavek na vyšetření - objednávka vyšetření. Společný datový blok pro DS3 i DS4.

Týká se běžných nemikrobiologických laboratorních položek.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

urg

a

1

?

urgentnost zpracování požadavku

 

[LOUP]

viz obsah číselníku

poznámky:

1. implicitní = R

2. viz urg - poznámky

 

klic_nclp

a

5

1

klíč objednávané položky

[NCLPPOL] #”+ jen vybrané klíče z NČLP 

pokyny:

1. jen pro položky NČLP určených typů - viz [LOTPLOP]

2. viz klic_nclp - pokyny

 

pozn_lop

a

-255

?

krátké sdělení primárního objednavatele laboratoři k tomuto bloku

 

pokyny:

slouží primárnímu objednavateli při objednávání do LIS, není vraceno jako celek (v případě potřeby může být zpracováno a vloženo do zprávy)

nové od

DS 3.16.01

 

upřesnění popisu v

DS 3.18.03

pozn_lop_lab

a

-255

?

krátké sdělení laboratoře externí laboratoři k tomuto bloku

 

pokyny:

slouží při předávání z LIS do LIS externí (smluvní nebo referenční) laboratoře, která objednávku zpracuje;

v DS4 se řeší cestou klin. událostí LAB.PRED.SMLUV

LAB.PRED.REF

nové od

DS 3.18.03

DS 4.09.03

 

SEMAFOR_DS3[DTD]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, obsah číselníku, poznámky:

 

*lop

poznámky k celému bloku:

 

V DS3 je blok lop volán z bloku lo, v DS4 je volán z modifikovaného bloku ku_o_lab.

 

V DS4 je využíván také k potvrzování přijatých objednávek, je zařazen do bloku ku_ao_lab.

 

 

Jsou dva možné způsoby objednávání - obecný (varianta ”A”) a speciální (varianta ”B”).

 

Při realizaci objednávek obecnou (základní) variantou ”A” je blok lop vložen (vnořen) přímo do bloku lo (jen v DS3).

Při realizaci objednávek speciální variantou ”B” je blok lop vložen (vnořen) do bloku  loi, který je vložen (vnořen) do bloku  lo (jen v DS3).

 

Poznámky ke speciální variantě ”B”:

Objednávky vložené do bloku lop vnořeného do bloku loi se váží jen a pouze ke vzorku definovanému v tomto bloku loi.

Objednávány mohou být pouze položky NČLP, jejichž hodnota DS je ”AB”.

(Viz dialog v NČLP a popis v souboru  [NCLPPOL] v položce DSEOBJ; viz číselník [NCLPVEOV]).

 

Obecně se jedná o měřené nebo vypočítávané položky NČLP, které jsou svázané pouze s jedním jednoznačně určeným vzorkem. Takto nelze objednávat položky NČLP vázané k více vzorkům (jejich hodnota DS je ”A”) – ty se objednávají pouze obecnou ”variantou A” v bloku lo (jen v DS3).

 

Položky, které nemají DS = ”AB”, nebo ”A” nelze v lab. blocích objednávat vůbec.

 

Informační systémy musejí umět pracovat s variantou ”A” i ”B”.

 

urg

obsah číselníku LOUP:

Urgentnost zpracování vzorku:

V = vitální indikace

S = vše statim

R = jen rutina

K = statim i rutina

 

poznámky:

Údaj z položky se promítá do stejnojmenného údaje v bloku  lo (jen v DS3).

Hodnota „K“ byla zavedena v DS2, v DS4 se již neužívá (zrušeno).

 

klic_nclp

pokyny:

Klíč položky NČLP, jejíž ”vznik” = M, D, V, G, S, Q,  B, N, O  - viz též [NCLPVZNK].

Uvedený výčet je k dispozici v číselníku [LOTPLOP].

 

Zadává se celý pětiznakový kód (včetně úvodních nul).

 

Poznámky k jednotlivým typům  ”vznik” objednávek :

M = konkrétní objednávka jedné měřené položky vázané k jednomu vzorku

D = konkrétní objednávka jedné měřené položky vázané k jednomu vzorku, objem za čas se sděluje v bloku lod vzorku

V = objednávka jedné vypočítávané položky; vzorků může být 0 až n, doplňující údaje jsou možné

G = skupinová objednávka, která bude nejprve převedena na jednotlivé objednávky a pak zpracována - viz též ”vazby”

S = objednávka speciálních výpočtů

Q = objednávka sledování v časovém intervalu (nebo-li nesprávně "funkčních testů")

B = objednávka interpretačního bloku; interpretace bude realizována nad zpracovanými položkami - viz též ”vazby”

N = objednávka kompletní nálezové sestavy; sestava bude realizována nad zpracovanými položkami - viz též ”vazby”

O = objednávka obrazové informace

 

Další související informace - viz vazby.