Schéma uspořádání bloků LO, LOI, LOP a dalších souvisejících

 

Součástí bloku LOI mohou být také bloky LOP, ale tato varianta není zakreslena.

Schéma je záměrně zjednodušeno (pouze ilustrace principu).