*lp - laboratorní příručka XML

Sdělení jednoho nebo více záznamů o položkách z Laboratorní příručky ve tvaru XML.

 

{distribuováno od verze 3.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typ_s_lp

a

-1

1

typ sdělení

B, V

viz seznam hodnot

pokyny:

1. co se sděluje a jak sdělení zpracovat

2. viz typ_s_lp - pokyny

 

duvod

a

-255

?

důvod sdělení

volný text

pokyny:

viz duvod - pokyny

 

lp_zp

e

 

+

vlastní záznam z tabulky položek LP

 

pokyny:

opakuje se pro každý záznam

z LP

 

dat_vb

a

 

1

datum a čas vytvoření bloku

formát DTS

 

 

 

SEMAFOR_DS3[DTD]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

*lp

poznámky k celému bloku:

Sdělení je určeno především správním orgánům (SZÚ, MZ ČR, zdravotním radům atd.).

Řešení vychází z normy ISO 15189:2002.

Není určeno pro běžné uživatele laboratorních služeb - pro ty jsou k dispozici jiné formy sdělování údajů z LP  - viz lph .

 

typ_s_lp

seznam hodnot:

B = sděluje se celá množina záznamů o položkách LČLP z LP

V = sděluje se pouze účelově vybraná množina záznamů o položkách LČLP z LP

 

pokyny:

Typ sdělení specifikuje další práci s daty u příjemce.

 

duvod

pokyny:

Volným textem je sdělen účel sdělení a případné další specifikace nebo poznámky.