OSN-SAbstraktOSN-E

Délka vleže je ukazatel celkové délky těla dítěte do dvou let, údaje se porovnávají s tabulkami vývoje délky v populaci.

 

OSN-STextOSN-E

Definice

Celková délka těla jedince v poloze vleže. Vleže měříme děti do věku dvou let.

Orientační body

Vertex - nejvyšší bod temene hlavy, paty.

Měřící nástroje

Bodymetr (v minulosti označovaný jako "korýtko", v současnosti i u nás již vyráběné měřící zařízení s možností měření délky těla do 90 cm).

 

Poloha při měření

Měření tělesné délky jedince ležícího na zádech provádějí dvě osoby. Jedna zajistí kontakt vertexu temene hlavy s kolmou pevnou deskou bodymetru, druhá natahuje dolní končetiny dítěte a zajišťuje přesný přímý dotek jeho pat s druhou kolmou, pohyblivou částí bodymetru. V improvizovaných podmínkách (bez standardního bodymetru) upevníme na přebalovaci stůl pásovou míru a dodržujeme výše uvedené podmínky měření vleže.

 

Pediatrické a klinické aspekty

Vleže se měří novorozenci, kojenci a děti do dvou let. Nezajištění plné extenze dolních končetin, resp. kontrahované svalstvo dolních končetin (zvláště u novorozenců), je zdrojem falešně nižších hodnot tělesné délky. Nepřesnost měření tělesné délky na porodních sálech bývá i opačného charakteru. Vzhledem k efektu tzv. "shrinkage", resp. dehydrataci po narození, doporučujeme upřesnění hodnoty délky těla novorozence v pozdějších dnech po porodu.

U nedonošených novorozenců a kojenců korigujeme hodnotu tělesné délky podle jejich gestačního stáří. Tuto korekci je praktické provádět zhruba do dosažení třetího percentilu tělesné délky podle kalendářního věku.

Předpokladem pro správnou interpretaci změřených hodnot tělesné délky je stejně jako u tělesné výšky správnost a přesnost při měření a průběžné grafické hodnocení zjištěných dat s využitím růstových grafů (viz Výška vsedě, Výška vstoje).

 


Tělesná délka, chlapci, 0 - 2 r.
CAV 1991

 

 


Tělesná délka, dívky, 0 - 2 r.
CAV 1991

 

 
Tělesná délka, chlapci, 0 - 2 r.
CAV 1991

Tělesná délka (cm)


Kalendářní věk

x

SD

0.0 r.

50.4

2.90

0.0-1.0 m.

52.6

2.83

1.0-2.0 m.

56.4

3.34

2.0-3.0 m.

59.8

3.48

3.0-4.0 m.

62.9

3.49

4.0-5.0 m.

65.9

3.24

5.0-6.0 m.

68.0

3.23

6.0-7.0 m.

69.7

3.03

7.0-8.0 m.

71.6

3.27

8.0-9.0 m.

72.3

3.56

9.0-10.0 m.

73.6

3.24

10.0-11.0 m.

74.7

3.35

11.0-12.0 m.

76.0

3.45

1.0-1.25 r.

78.2

3.40

1.25-1.5 r.

81.6

3.53

1.5-1.75 r.

84.3

3.86

1.75-2.0 r.

87.6

3.96

2.0-2.5 r.

91.4

4.13

 Tělesná délka, dívky, 0 - 2 r.
CAV 1991

Tělesná délka (cm)


Kalendářní věk

x

SD

0.0 r.

49.7

2.90

0.0-1.0 m.

52.1

2.67

1.0-2.0 m.

55.2

3.02

2.0-3.0 m.

58.5

3.11

3.0-4.0 m.

61.2

2.99

4.0-5.0 m.

63.8

3.09

5.0-6.0 m.

66.0

3.24

6.0-7.0 m.

67.5

2.94

7.0-8.0 m.

69.5

3.39

8.0-9.0 m.

70.7

3.21

9.0-10.0 m.

72.0

3.20

10.0-11.0 m.

73.0

3.40

11.0-12.0 m.

74.3

3.12

1.0-1.25 r.

76.7

3.31

1.25-1.5 r.

80.2

3.62

1.5-1.75 r.

83.0

3.57

1.75-2.0 r.

86.4

3.79

2.0-2.5 r.

90.1

4.13


Literatura

Bláha, P. a kol.: V. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže v roce 1991 (České země) - vybrané antropometrické charakteristiky. Čsl. pediatrie 48, č.10, 1993, 621

Bláha, P. a kol.: Tabulkové hodnoty empirických percentilů tělesné výšky českých dětí a mládeže (V. CAV 1991). Čsl. pediatrie, 50, č.6, 1995, 344-353

Lebl, J., Krásničanová, H.: Růst dětí a jeho poruchy, Galen, Praha, 1996.

Lesný, P., Krásničanová, H.: "Růst 1" - program pro počítačové hodnocení růstových dat. Abstrakta Pediatrického kongresu v Plzni in Suppl. Česko-slovenské pediatrie 1996.

Lesný, P., Krásničanová, H.: "Růst 2" - program pro sledování růstu dětí. Novo Nordisk a Maxdorf Praha 1998.

Lhotská, L. a kol.: V. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 1991 (české země)-antropometrické charakteristiky. SZÚ Praha 1993.

Šrajer, J., Prokopec, J., Bláha, P., Šrajer, J.ml., Krásničanová, H.: Sekulární změny tělesné výšky, tělesné hmotnosti a BMI českých kojenců, dětí a mládeže v letech 1951 - 1991. Čsl. pediatrie č.5, 1998.

Zdravotní a očkovací průkaz dítěte a mladistvého. Centrum národní podpory zdraví a Ministerstvo zdravotnictví 1995 (1.verze), 1996 (2.verze), 2000 (3.verze).


 

Další informace

Pediatrická auxologie

 

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Hana Krásničanová