OSN-SAbstraktOSN-E

Popis významu měření suprailiakální kožní řasy v dětském věku. Zjištěné hodnoty se porovnávají s populačními tabulkami a grafy.

 

OSN-STextOSN-E

Definice

Tloušťka kožní řasy nad crista iliaca anterior.

Orientační body

Suprailiakální kožní řasa se měří těsně nad crista iliaca anterior (podle mezinárodní konvence měříme kožní řasy levé strany těla).

Měřící nástroje

Kožní řasy měříme tzv. kaliperem, v současnosti nejčastěji typem Holtain švýcarské výroby. Kaliper je kovové měřidlo obvykle s možností měření v rozsahu 0 až 50 mm. Kaliper sestává z rukojeti, cejchované stupnice a dvou branží, jejichž standardnost stisku řasy při měření zajišťuje pružina (konstantní tlak při rozevření se udává 10g/mm^2). Tloušťku kožních řas měříme v milimetrech s přesností na 0.1mm.

Pozice měřeného

Měřenou kožní řasu držíme palcem a ukazovákem levé ruky, dbáme na to, abychom do řasy nezavzali svalovinu. Kaliper (v pravé ruce) je při měření orientován kolmo na vytaženou řasu. Do třech sekund odečítáme hodnotu tloušťky kožní řasy, tedy dříve nežli dojde k další kompresi tkání. Příliš dlouhý stisk nebo příliškrát opakovaný stisk branží kaliperu na témže místě vede k falešně nižším hodnotám.

 

Kojence a novorozence, indikované ke zhodnocení množství podkožního tuku na břiše měříme vleže na zádech. Starší kojence a velmi malé děti doporučujeme měřit v náručí doprovodné osoby; starší, zdraví jedinci při kaliperování stojí.

 

Pediatrické a klinické aspekty

Suprailiakální kožní řasa je ukazatelem množství podkožního tuku na břiše Kaliperování, resp. měření množství podkožního tuku, je podkladem pro zhodnocení tzv. tělesného složení ve zdraví i nemoci. V podkoží je obsažena zhruba polovina celkového tělesného tuku a podkožní tuk je tak indikátorem množství celkového tělesného tuku. Pro orientační hodnocení tělesného složení je tedy kaliperování ideální, rychlou, zcela neinvanzivní a relativně nenákladnou metodou. V řadě zahraničních zemí je dnes rutinně užíváno jako součást hodnocení nutričního stavu a kontroly nutriční intervence. Ve vyspělé nemocniční péči je kaliperování obvyklou součástí monitorování stavu výživy dětských i dospělých pacientů.

 

Kaliperování v běžné pediatrické praxi nepovažujeme za nezbytnou praktiku. Kvalitní kaliper se v ČR navíc dosud nevyrábí a švýcarské kalipery jsou většinou naší odborné veřejnosti bohužel dosud považovány za nákladnou záležitost. Používání kaliperu však rozhodně doporučujeme v praxi specialistů, např. lékařů orientovaných na nutriční problematiku v nemocniční a klinické pediatrii, vrcholový sport, endokrinologii, obezitologii apod.


Tloušťka suprailiakální kožní řasy, chlapci, 0 - 3 r.
Prader et al. 1989

 Tloušťka suprailiakální kožní řasy, chlapci, 3 - 18 r.
Bláha a kol.

 

 Tloušťka suprailiakální kožní řasy, dívky, 0 - 3 r.
Prader et al. 1989

 

 Tloušťka suprailiakální kožní řasy, dívky, 3 - 18 r.
Bláha a kol.

 

 
Tloušťka suprailiakální kožní řasy, chlapci, 0 - 3 r.
Prader et al. 1989

Tloušťka suprailiakální kožní řasy (mm)


Kalendářní věk

3.P

10.P

25.P

50.P

75.P

90.P

97.P

1.0 m.

2.7

2.8

3.1

3.8

4.4

5.0

5.8

3.0 m.

3.0

3.9

4.6

6.0

7.6

9.2

10.0

6.0 m.

3.4

4.8

5.8

7.2

8.8

11.4

12.6

9.0 m.

3.5

4.2

5.0

6.2

8.0

9.7

12.6

1.0 r.

3.4

4.0

4.4

5.8

7.0

9.4

10.4

1.5 r.

3.1

3.8

4.2

5.1

6.6

8.0

9.0

2.0 r.

3.1

3.8

4.2

4.8

6.0

7.9

9.4

3.0 r.

3.2

3.4

4.1

4.9

6.1

7.6

9.3


Tloušťka suprailiakální kožní řasy, chlapci, 3 - 20 r.
Bláha a kol.

Tloušťka suprailiakální kožní řasy (mm)


Kalendářní věk

1.P

3.P

10.P

25.P

50.P

75.P

90.P

97.P

99.P

3.0-5.0 r.

2.8

2.8

3.2

3.4

3.8

4.2

5.2

6.1

6.5

5.0-7.0 r.

2.6

2.8

2.8

3.4

4.0

5.0

6.2

8.1

9.8

7.0-8.0 r.

2.7

2.8

3.0

3.6

4.2

5.5

8.2

13.1

17.5

8.0-9.0 r.

2.8

2.9

3.2

3.8

4.5

6.2

9.6

16.5

20.8

9.0-10.0 r.

2.6

2.8

3.2

3.8

4.4

6.3

9.2

14.6

23.4

10.0-11.0 r.

2.4

2.8

3.4

3.9

5.1

7.3

12.5

19.4

26.5

11.0-12.0 r.

2.6

2.9

3.4

4.0

5.2

8.2

13.2

17.7

23.9

12.0-13.0 r.

3.2

3.7

4.2

4.6

6.4

8.3

16.4

24.7

27.7

13.0-14.0 r.

3.8

3.9

4.2

5.1

6.3

9.4

14.8

21.9

23.0

14.0-16.0 r.

4.0

4.2

4.5

5.1

6.2

8.3

11.3

22.4

25.7

16.0-20.0 r.

3.7

4.1

4.6

5.2

6.4

8.4

13.4

21.6

22.4


Tloušťka suprailiakální kožní řasy, dívky, 0 - 3 r.
Prader et al. 1989

Tloušťka suprailiakální kožní řasy (mm)


Kalendářní věk

3.P

10.P

25.P

50.P

75.P

90.P

97.P

1.0 m.

3.0

3.2

3.6

4.0

4.8

5.4

7.0

3.0 m.

3.9

4.8

6.0

7.0

8.0

9.8

11.5

6.0 m.

4.1

5.2

6.2

8.0

9.8

11.8

14.1

9.0 m.

3.9

4.5

5.2

6.4

8.0

10.5

13.4

1.0 r.

3.6

4.2

5.0

6.2

7.8

9.8

11.6

1.5 r.

3.2

4.0

4.8

5.6

7.0

8.0

9.2

2.0 r.

3.4

4.0

4.6

5.6

7.0

9.0

11.5

3.0 r.

3.6

4.1

4.8

5.4

7.2

9.5

11.0


Tloušťka suprailiakální kožní řasy, dívky, 3 - 20 r.
Bláha a kol.

Tloušťka suprailiakální kožní řasy (mm)


Kalendářní věk

1.P

3.P

10.P

25.P

50.P

75.P

90.P

97.P

99.P

3.0-5.0 r.

2.8

2.8

3.4

4.0

4.6

5.6

7.0

8.6

11.8

5.0-7.0 r.

2.8

3.0

3.4

4.0

4.6

5.8

7.0

11.9

13.5

7.0-8.0 r.

2.5

2.8

3.2

4.0

5.2

7.2

10.0

16.0

19.7

8.0-9.0 r.

3.0

3.2

3.6

4.2

5.4

7.6

11.0

15.0

20.1

9.0-10.0 r.

2.6

3.2

3.8

4.6

5.6

8.4

12.4

17.4

22.0

10.0-11.0 r.

3.2

3.4

3.8

4.6

6.0

9.8

14.1

20.7

26.4

11.0-12.0 r.

3.1

3.4

4.2

5.1

6.4

9.1

12.2

19.6

24.6

12.0-13.0 r.

4.0

4.2

4.6

5.4

6.6

10.1

15.2

20.7

24.0

13.0-14.0 r.

4.1

4.3

5.2

6.2

8.4

12.5

16.7

20.9

24.2

14.0-16.0 r.

4.6

4.8

5.3

7.2

9.3

11.9

14.3

19.9

24.4

16.0-20.0 r.

4.0

4.8

5.6

6.6

9.0

13.0

18.5

22.7

24.0


Literatura

Prader, A., Largo, R.H., Molinari, L., Issler, C.: Physical growth of Swiss children from birth to twenty years of age. Helvetica Pediatrica Acta, Suppl. 52, 1989, 1-125


 

Další informace

Řasa subskapulární

Řasa tricipitální

Pediatrická auxologie

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Hana Krásničanová