OSN-SAbstraktOSN-E

Popis významu měření tricipitální kožní řasy v dětském věku. Zjištěné údaje se porovnávají s populačními tabulkami s grafy.

 

OSN-STextOSN-E

Definice

Tloušťka kožní řasy nad trojhlavým svalem.

Orientační body

Tricipitální kožní řasu měříme nad tricepsem v úrovni poloviny relaxované levé paže, visící volně podél těla (podle mezinárodní konvence měříme všechny kožní řasy na levé straně těla).

Měřící nástroje

Tloušťku kožní řasy nad tricepsem měříme tzv. kaliperem, v současnosti nejčastěji typem Holtain švýcarské výroby. Kaliper je kovové měřidlo obvykle s možností měření v rozsahu 0 až 50 mm. Kaliper sestává z rukojeti, cejchované stupnice a dvou branží, jejichž standardnost stisku řasy při měření zajišťuje pružina (konstantní tlak při rozevření se udává 10g/mm^2). Tloušťku kožních řas měříme v milimetrech s přesností na 0.1mm.

 

Pozice měřeného

Měřenou kožní řasu držíme palcem a ukazovákem levé ruky, dbáme na to, abychom do řasy nezavzali svalovinu. Kaliper (v pravé ruce) je při měření orientován kolmo na vytaženou řasu. Do třech sekund odečítáme hodnotu tloušťky kožní řasy, tedy dříve nežli dojde k další kompresi tkání. Příliš dlouhý stisk nebo příliškrát opakovaný stisk branží kaliperu na témže místě vede k falešně nižším hodnotám.

Kojence a novorozence, indikované ke zhodnocení množství tuku nad tricepsem měříme vleže na břiše. Starší kojence a velmi malé děti doporučujeme kaliperovat v náručí doprovodné osoby. Starší zdraví jedinci při kaliperování stojí, nemocní jsou změřeni vleže.

 

Pediatrické a klinické aspekty

Tricipitální kožní řasa je pro svou vysokou korelaci s celkovým množstvím celkového tělesného tuku v praxi nejčastěji užívanou kožní řasou a je optimálním ukazatelem končetinového tuku. Kaliperování, resp. měření množství podkožního tuku, je podkladem pro zhodnocení tzv. tělesného složení ve zdraví i nemoci. V podkoží je obsažena zhruba polovina celkového tělesného tuku a podkožní tuk je tak indikátorem množství celkového tělesného tuku. Pro orientační hodnocení tělesného složení je tedy kaliperování ideální, rychlou, zcela neinvanzivní a relativně nenákladnou metodou. V řadě zahraničních zemí je dnes rutinně užíváno jako součást hodnocení nutričního stavu a kontroly nutriční intervence. Ve vyspělé nemocniční péči je kaliperování obvyklou součástí monitorování stavu výživy dětských i dospělých pacientů.

 

Kaliperování v běžné pediatrické praxi nepovažujeme za nezbytnou praktiku. Kvalitní kaliper se v ČR navíc dosud nevyrábí a švýcarské kalipery jsou většinou naší odborné veřejnosti bohužel považovány za nákladnou záležitost. Používání kaliperu však rozhodně doporučujeme v praxi specialistů, např. lékařů orientovaných na nutriční problematiku v nemocniční a klinické pediatrii, vrcholový sport, endokrinologii, obezitologii apod.


Tloušťka tricipitální kožní řasy, chlapci, 0 - 3 r.
Prader et al. 1989

 Tloušťka tricipitální kožní řasy, chlapci, 3 - 18 r.
Bláha a kol.

 Tloušťka tricipitální kožní řasy, dívky, 0 - 3 r.
Prader et al. 1989

 Tloušťka tricipitální kožní řasy, dívky, 3 - 18 r.
Bláha a kol.

 

 
Tloušťka tricipitální kožní řasy, chlapci, 0 - 3 r.
Prader et al. 1989

Tloušťka tricipitální kožní řasy (mm)


Kalendářní věk

3.P

10.P

25.P

50.P

75.P

90.P

97.P

1.0 m.

3.6

4.0

4.4

5.2

5.8

6.2

7.2

3.0 m.

5.0

5.5

6.4

7.6

9.4

10.1

11.1

6.0 m.

6.2

7.4

8.2

10.2

11.6

13.1

14.4

9.0 m.

6.9

8.0

9.2

10.7

12.1

13.9

15.6

1.0 r.

6.4

8.0

9.2

11.0

12.2

13.4

15.2

1.5 r.

6.3

8.0

9.2

10.6

12.3

14.0

15.1

2.0 r.

7.0

8.0

9.2

10.6

11.6

13.0

14.2

3.0 r.

5.7

7.2

8.4

9.8

11.0

12.4

13.7


Tloušťka tricipitální kožní řasy, chlapci, 3 - 20 r.
Bláha a kol.

Tloušťka tricipitální kožní řasy (mm)


Kalendářní věk

1.P

3.P

10.P

25.P

50.P

75.P

90.P

97.P

99.P

3.0-5.0 r.

6.3

6.6

7.2

8.2

9.6

11.0

12.0

13.3

14.0

5.0-7.0 r.

4.8

5.9

6.6

7.4

9.0

10.6

11.6

12.8

14.0

7.0-8.0 r.

3.1

4.7

6.0

7.2

8.4

10.2

13.0

16.1

18.0

8.0-9.0 r.

5.0

5.3

6.1

7.4

9.2

11.7

14.9

18.0

19.0

9.0-10.0 r.

4.0

5.2

5.2

7.4

9.0

11.6

14.6

16.9

22.2

10.0-11.0 r.

4.2

5.2

6.2

7.5

9.3

12.4

16.0

20.7

22.6

11.0-12.0 r.

4.1

5.0

6.1

7.6

9.8

12.4

16.0

20.0

24.2

12.0-13.0 r.

5.2

6.2

6.8

8.0

10.2

13.0

18.2

21.5

24.4

13.0-14.0 r.

4.3

4.9

5.8

7.2

9.2

11.9

15.2

21.1

25.4

14.0-16.0 r.

3.4

4.4

5.2

6.4

8.1

9.7

13.2

17.2

18.6

16.0-20.0 r.

3.8

4.7

5.8

6.8

8.8

10.8

14.8

18.6

20.6


Tloušťka tricipitální kožní řasy, dívky, 0 - 3 r.
Prader et al. 1989

Tloušťka tricipitální kožní řasy (mm)


Kalendářní věk

3.P

10.P

25.P

50.P

75.P

90.P

97.P

1.0 m.

4.0

4.2

5.0

5.5

6.3

6.8

7.6

3.0 m.

5.3

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

12.0

6.0 m.

6.6

7.4

8.3

10.0

11.4

13.0

14.2

9.0 m.

6.0

7.6

9.0

10.2

11.7

13.4

14.2

1.0 r.

6.3

7.6

9.1

10.4

12.0

14.0

16.0

1.5 r.

7.4

8.2

9.2

10.4

11.8

13.4

14.6

2.0 r.

7.0

8.0

9.0

10.2

11.6

12.8

14.6

3.0 r.

6.7

7.8

8.6

10.2

11.4

13.0

13.8


Tloušťka tricipitální kožní řasy, dívky, 3 - 20 r.
Bláha a kol.

Tloušťka tricipitální kožní řasy (mm)


Kalendářní věk

1.P

3.P

10.P

25.P

50.P

75.P

90.P

97.P

99.P

3.0-5.0 r.

6.1

7.2

8.0

9.2

10.6

12.0

12.8

16.1

16.4

5.0-7.0 r.

5.3

6.0

7.6

8.6

10.0

11.6

13.5

16.0

19.0

7.0-8.0 r.

4.4

6.0

7.0

8.2

10.0

12.2

14.8

18.2

20.9

8.0-9.0 r.

5.2

5.8

7.1

8.4

10.3

12.8

15.8

18.6

19.4

9.0-10.0 r.

5.2

5.8

7.0

8.8

11.2

13.8

17.0

21.7

24.0

10.0-11.0 r.

4.6

5.5

7.3

9.2

11.2

14.2

17.2

21.9

28.0

11.0-12.0 r.

5.3

6.1

7.4

9.2

10.7

12.8

15.1

21.7

24.4

12.0-13.0 r.

6.0

6.3

7.2

8.7

10.6

13.8

17.6

19.5

21.6

13.0-14.0 r.

5.4

6.6

7.9

9.6

11.2

14.2

17.8

20.8

22.2

14.0-16.0 r.

5.3

6.9

8.9

9.8

12.2

16.0

18.3

22.2

25.2

16.0-20.0 r.

6.4

9.4

11.2

12.2

14.6

18.0

21.3

25.1

27.8


Literatura

Prader, A., Largo, R.H., Molinari, L., Issler, C.: Physical growth of Swiss children from birth to twenty years of age. Helvetica Pediatrica Acta, Suppl. 52, 1989, 1-125.


 

Další informace

Řasa subskapulární

Řasa suprailiakální

Pediatrická auxologie

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Hana Krásničanová